Raadscommissies

De gemeenteraad kan commissies (groepen) oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben onder andere als taak het voorbereiden van de agendapunten van de gemeenteraad, adviezen opvragen, ingediende vragen voorbereiden, ... De commissies kunnen bovendien altijd de mening van deskundigen en belanghebbenden vragen.

In Kortrijk zijn er vier raadscommissies. De zittingen van de raadscommissies zijn openbaar en mag je bijwonen. De raadscommissies komen de eerste dinsdag van elke maand, behalve in augustus, omĀ 19 uur in het stadhuis bijeen.

Uitzonderlijk kan het bestuur ook een verenigde raadscommissie organiseren. Deze sluit normaliter aan op de gewone raadscommissie.

Verslagen van de raadscommisies