Bestuur

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn telt 12 raadsleden en de voorzitter van het OCMW.

Inspraak

Adviesraden

Het stadsbestuur hecht belang aan de gefundeerde adviezen van en actieve samenwerking met adviesraden.

Adviezen adviesraden

Kortrijk heeft verschillende adviescomités en -raden. Dit zijn groepen die de belangen verdedigen van een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld van personen met een handicap, senioren, jeugd, straatnaamgeving, sculpturen in de stad, ...