Kranten- en tijdschriften

De centrale bibliotheek biedt een ruim assortiment kranten en tijdschriften aan.

dagelijkse kranten 

Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Tijd, en Krant van West-Vlaanderen, allen op papier, zijn te vinden in het OLC. Daar kan je ook de buitenlandse kranten NRC Handelsblad en Le Monde inkijken.

In het Forum, achter de onthaalbalie, ligt een extra exemplaar van Het Laatste Nieuws en De Morgen ter inzage.

Ook digitaal lezen kan – via de GoPress applicatie, zowel op de speciale kiosk-pc in het OLC als op alle publiekscomputers. GoPress is een digitale databank en bevat een beperkte selectie van Nederlands- en Franstalige kranten en tijdschriften.

het krantenarchief 

Het krantenarchief van de bibliotheek bestaat uit 2 segmenten : digitaal via de publieks-catalogus - kies tegel krantenarchief en daarnaast het papieren archief . In dat laatste worden Het Nieuwsblad (in kombinatie met Het Volk, vanaf 1954) en de krant van West-Vlaanderen (in kombinatie met het Kortrijks Handelsblad, vanaf 1944) bewaard.

De collectie historische kranten (periode 19e – begin 20e eeuw) die de bibliotheek vroeger bezat  werden begin 2021 overgedragen aan Erfgoeddepot Trezoor en zijn sindsdien daar te raadplegen.

tijdschriften 

De bibliotheek stelt een bijzonder rijke en gevarieerde keuze aan papieren tijdschriften ter beschikking. Het gros is te vinden in het OLC, maar ook aan het onthaal en in de jeugdafdeling kun je tijdschriften vinden. Nagenoeg alle tijdschriften zijn uitleenbaar, behalve het meest recente nummer, dat enkel raadpleegbaar is. Sommige tijdschriften (oude jaargangen, afgesloten reeksen) worden bewaard in het magazijn maar kan je altijd opvragen aan de balie van het Open LeerCentrum. Uit tijdschriften die niet uitgeleend worden, kan je artikels wel inscannen of kopiëren.

Interessant om weten : de bibliotheek voert momenteel een grondige evaluatie door van het Tijdschriftenbestand, met de bedoeling het aanbod nog eigentijdser en meer divers te maken.

tijdschriften voor volwassenen tijdschriften voor jeugd

In de buurtbibliotheken kan je alle aanwezige tijdschriften ontlenen.