vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen heeft zijn centrale diensten in Marke. De transportafdeling en inboedelservice zijn er gevestigd, er worden fietsen hersteld, kledij gesorteerd, elektrische toestellen nagekeken,... en de burelen zijn er ondergebracht. In de regio zijn zes kringloopwinkels, waarvan één in de Gentsesteenweg in Kortrijk. Het Kringloopcentrum is een sociale werkplaats en heeft drie grote doelen voor ogen: maximaal hergebruik van goederen, sociale prijzen voor iedereen én werk aanbieden aan mensen die het moeilijker hebben op de reguliere arbeidsmarkt.
Activiteiten
Overige niet-voeding
Overige textielproducten
Overige diensten
Extra info
Het Kringloopcentrum is een vzw en sociale werkplaats, de activiteiten zijn ophaling, sortering en verkoop van tweedehandsgoederen.

vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

Routebeschrijving

Mijn bedrijf