Bedrijvengids

Blanco infofiche bedrijvengids

Kreeg je een brief in verband met de bedrijvengids en lukt het niet om zelf jouw gegevens aan te passen via het online bedrijvenloket? Je kan de infofiche op papier afdrukken, invullen en terugbezorgen aan Onderneem in Kortrijk.

Infofiche bedrijvengids

FAQ bedrijvengids

 1. Waarom een bedrijvengids?
 2. Geen inlogcode ontvangen?
 3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?
 4. Bedrijfsgegevens aanvullen met gegevens uit uw Facebook bedrijfspagina
 5. Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?
 6. Hoe registreer of wijzig ik mijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?
 7. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?
 8. Wat als u post krijgt voor een voor u onbekende onderneming?

 

1. Waarom een bedrijvengids? 

Een databank met gegevens over bedrijven, komt tegemoet aan de ambitie van het gemeentebestuur om modern en efficiënt met inwoners en bedrijven te communiceren.

Burgers correct informeren. 

Inwoners gaan op zoek naar de dichtstbijzijnde apotheker, een gezellig restaurant, een schrijnwerker, een nieuwe werkgever,... De bedrijvengids geeft online een eenvoudig en duidelijk overzicht van alle ondernemers. De inwoners kunnen elk bedrijf zoeken op naam, ondernemingsnummer, bedrijfsactiviteit en zelfs op ligging. 
U kunt als ondernemer zelf nuttige informatie zoals e-mailadres, website, openingstijden,... aanvullen zodat inwoners vlot de weg vinden naar uw onderneming. 

Actief met ondernemers communiceren. 

Zijn er wegenwerken in de buurt? Zijn er interessante lokale economische initiatieven? Moeten de vergunningen binnenkort vernieuwd worden? De communicatie tussen het gemeentebestuur en uw bedrijf kan vlotter en gerichter verlopen dankzij de uitgebreide contactgegevens die u als ondernemer in deze bedrijvengids bijhoudt. Bovendien biedt deze databank, door de unieke gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de mogelijkheid om nieuwe ondernemers te verwelkomen en wegwijs te maken

Economisch beleid optimaliseren.  

Het gemeentebestuur wil een passend economisch beleid uitbouwen en wil de beleidsinstrumenten, zoals de nood- en interventieplanning, het winkelbeleid, het inrichten van bedrijventerreinen en de mobiliteitsplanning verder aanvullen en verfijnen. De bedrijvengids biedt een schat aan informatie die ons de kans biedt om snel en efficiënt in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen.

2. Geen inlogcode ontvangen? 

Op basis van de KBO-gegevens, werd naar alle vestigingen een inlogcode verstuurd. Indien u geen inlogcode heeft ontvangen, controleert u best op welke wijze uw onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tik uw BTW-nummer in, en controleer de vestigingsgegevens vermeld bij aantal vestigingen.

Indien uit deze controle blijkt dat 

 • uw vestiging hier niet gekend is:

  De enige methode om uw bedrijfsgegevens in de bedrijvengids te laten opnemen is het correct registreren van uw bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen. U moet hiervoor bij een ondernemingsloket zijn of zelf gegevens aanpassen via My Enterprise. Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van de hier gevestigde bedrijven. Uw vestiging krijgt dan zijn inloggegevens opgestuurd.

 • uw vestiging hier wel gekend is, maar zeer recentelijk werd ingeschreven in het KBO:

  Het gemeentebestuur ontvangt maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens. Uw vestiging wordt gecontacteerd van zodra wij uw gegevens ontvangen.

 • uw vestiging hier wel gevestigd is, maar de adresgegevens niet kloppen:

  U kunt uw bedrijfsgegevens officieel aanpassen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket of u kunt zelf gegevens aanpassen via My Enterprise (aan de hand van uw elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van bedrijven. Uw vestiging krijgt dan zijn inloggegevens opgestuurd.

  U kunt uw correcte bedrijfsgegevens doorgeven. In dit geval worden enkel de gegevens in deze lokale databank aangepast. Het gemeentebestuur kan de wijzigingen niet doorgeven aan de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien het hiervoor niet bevoegd is. De gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen blijven dus in dit geval ongewijzigd. Contacteer Onderneem in Kortrijk met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer.

 • uw onderneming hier gevestigd is en alle gegevens correct zijn, maar u de inlogcode niet ontvangen heeft:

  Contacteer Onderneem in Kortrijk met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Het paswoord zal u per post toegestuurd worden.

3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?

Contacteer Onderneem in Kortrijk met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Het paswoord zal u per post toegestuurd worden.

4. Bedrijfsgegevens aanvullen met gegevens uit uw Facebook bedrijfspagina

 Door uw facebook bedrijfspagina te koppelen aan de bedrijvengids fiche van uw onderneming  kan je

 • Inloggen met uw facebook-account
 • Een selectie van gegevens automatisch uit facebook overnemen

Raadpleeg de handleiding.

5. Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De KBO is een register met alle identificatiegegevens van de ondernemingen. De KBO is belast met het invoeren, het opslaan, het beheren en het ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot de identificatie van ondernemingen.

De KBO heeft tot doel de administratieve procedures voor ondernemingen dankzij een eenmalige gegevensinzameling te vereenvoudigen en bij te dragen tot een doeltreffender organisatie van de overheidsdiensten. 

Dit is een belangrijke stap in het kader van e-government (elektronisch bestuur) en de modernisering van de overheidsdiensten. Dankzij de KBO kan de gemeente immers:

 • met zekerheid beschikken over de meest actuele en nauwkeurige gegevens over ondernemingen
 • middelen en personeel vrijmaken voor andere taken die nauwer verband houden met hun kernopdrachten, met als gevolg een grotere efficiëntie van de diensten
 • transparant en duidelijk functioneren, zowel intern als extern.

6. Hoe registreer of wijzig ik mijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De ondernemingen worden gecreëerd in de KBO door de initiatoren. Dit zijn:

 • de griffie van de rechtbank van koophandel
 • de ondernemingsloketten
 • de BTW
 • de RSZ
 • de KBO zelf
 • bij sommige vrije beroepen: de Orde, het Beroepsinstituut, de FOD Volksgezondheid, ... 

De procedure verschilt naargelang u zich als een natuurlijke persoon dan wel als een rechtspersoon wenst in te schrijven. Dezelfde instanties zorgen er ook voor dat de KBO up to date blijft. 

Een onderneming is echter ook zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn ondernemingsgegevens. Dit kan hij (betalend) doen via een ondernemingsloket of hij kan een groot aantal gegevens online wijzigen via My Enterprise. My Enterprise is een webtoepassing waarmee actieve ondernemingen hun eigen gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen kunnen raadplegen. Indien nodig kunnen zij bepaalde gegevens zelf corrigeren via My Enterprise.

7. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?

De basis voor de bedrijvengids wordt gevormd door de gegevens over de vestigingen die de Kruispuntbank voor Ondernemingen maandelijks aan het gemeentebestuur bezorgt. Zo blijven we op de hoogte van de vestigingen die verdwijnen en die er bijkomen. Alle aanpassingen die ondernemers in de Kruispuntbank van Ondernemingen aanbrengen worden automatisch in de bedrijvengids opgenomen.

Er is een gegevensstroom van de Kruispuntbank voor Ondernemingen naar de bedrijvengids, maar niet omgekeerd. Gegevens die door ondernemers in de bedrijvengids worden  aangebracht worden niet doorgegeven aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

Het invullen van gegevens in deze bedrijvengids ontslaat de onderneming dus geenszins van de wettelijke verplichting tot aanpassing van de gegevens in KBO, via een ondernemingsloket en/of griffie. Correcte registratie in KBO is de aangewezen weg en geeft de beste garantie voor correctie administratieve afhandeling op alle terreinen, ook voor deze bedrijvengids. 

8. Wat als u post krijgt voor een voor u onbekende onderneming ? 

Na inloggen als bedrijf kunt u aanvinken dat dit een vestiging betreft die niet langer actief is. Indien u dit heeft aangevinkt kunnen geen andere gegevens meer worden ingevuld. Het gemeentebestuur onderzoekt dan verder wat de werkelijke status is van deze onderneming.