Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw

Het ABV, het Algmeen Belgisch Vlasverbond vzw, is de enige beroepsorganisatie van de Belgische vlasteelt en vlasvezelbereiding. Ons ledenbestand omvat een 100-tal bedrijven, voornamelijk gevestigd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Ruim de helft van onze aangesloten leden zijn actief in de eerste verwerking, d.w.z. de verwerking van het strovlas tot vezel.

Activiteiten :

- Als beroepsvereniging zijn wij er uiteraard in de eerste plaats om de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven te verdedigen.

- Dienstverlening.

- Informatie (o.a. vakblad 'Vlasberichten').

Via onze site en de links die u erop terugvindt, laten wij u ook kennismaken met vlas, de oudste textielvezel van natuurlijke oorsprong in de wereld.

Activiteiten
Overige diensten
Extra info
De enige beroepsorganisatie van de Belgische vlasteelt en vlasvezelbereiding. Ons ledenbestand omvat een 100-tal bedrijven, voornamelijk gevestigd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Ruim de helft van onze aangesloten leden zijn actief in de eerste

Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw

Routebeschrijving

Mijn bedrijf