Wat is Allemaal Digitaal?

Met het project allemaal digitaal neemt de stad alle burgers mee in de digitale wereld. Met openbare computerruimtes en gratis wifi, de uitbouw van het e-loket & digitale dienstverlening en het aanbieden van computerlessen & workshops rond mediawijsheid speelt de stad in op de nieuwe behoeften en wensen. Kansengroepen krijgen onze bijzondere aandacht.

Waarom Allemaal Digitaal?

De digitalisering van ons dagelijks leven verloopt snel. Voor mensen die vlot overweg kunnen met computer en internet, maakt de digitalisering het leven vaak een stuk gemakkelijker. Wie geen toegang heeft tot de digitale wereld dreigt uitgesloten te worden. De digitale kloof is de laatste jaren misschien wel smaller, maar ook dieper geworden.

Allemaal Digitaal doorheen de jaren
 

2004 – 2008: De wwwereld is van iedereen

Van 2004 tot 2006 liep het project "De wwwereld is van iedereen". Daarmee wilde de stad Kortrijk zoveel mogelijk mensen leren omgaan met de computer. Zo plaatste de stad onder andere internetkiosken en organiseerde ze gratis computeropleidingen voor alle inwoners. Het project was een succes. In totaal waren er 4.000 cursisten. Toch bleek dat bepaalde kansengroepen niet bereikt werden.

2013 – ... : @llemaal digitaal

De stad formuleerde in Plan Nieuw Kortrijk (2013) de ambitie om alle burgers mee te nemen in de digitale wereld. Met een aanbod van computerlessen & workshops mediawijsheid, publiekskiosken & hotspots, de uitbouw van het e-loket & digitale dienstverlening, speelt ze in op nieuwe behoeften en wensen. Kansengroepen krijgen bijzondere aandacht.

Allemaal Digitaal is ondertussen een vaste actie geworden binnen het beleid van de stad. Met de covid-crisis werden nieuwe werkpunten duidelijk. 

2019 – 2021 : Digitaal Inclusieve Wijk 

Samen met de e-inclusiewerking van Antwerpen en Gent werkten we met Digitaal Inclusieve Wijk een toolbox uit met inspirerende praktijken. 

Twee jaar lang bundelden Antwerpen, Gent en Kortrijk de krachten om de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit te tekenen. De 3 steden zetten al jaren in op e-inclusie. In een 1ste fase brachten we onze expertise en ervaring samen om het concept 'Digitaal Inclusieve Wijk' uit te werken. Daarna testte elke stad het concept in 2 wijken. Via permanente evaluatie stuurden we het concept telkens verder bij. Het resultaat is een toolbox met methodieken waarmee andere gemeenten en organisaties aan de slag kunnen. 

Vanuit de expertise en ervaring van de projectpartners, én met input van andere gemeenten, organisaties en burgers, kwamen we tot een concept met 5 pijlers: 

  • Toegang tot digitale toestellen en internet 

  • Individuele ondersteuning 

  • Ondersteuning in groep 

  • Digitale oefenkansen 

  • Coördinatie en communicatie 

Ontdek de toolbox met inspirerende praktijken 

2022 - 2024: Digibank Kortrijk

Het dossier Digibanken werd in februari 2022 goedgekeurd vanuit Vlaanderen en loopt tot eind 2023. 

De Digibank voorziet in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van 3 doelstellingen. 

  • Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware voorwaardelijk beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst. 
  • Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen. 
  • Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de stad en andere overheden, Tax-on-web… 

De Digibank Kortrijk is een onderdeel van Allemaal Digitaal, dat al jaren een vaste waarde is in onze stad: met de openbare computerruimtes, de computerlessen, computerassistenten en formats als digiwadde, digidokter en de mediawijze week. 

Meer info:  www.kortrijk.be/digibank-kortrijk 

Projectdossier