Korte beschrijving

Het dossier digibanken werd in februari 2022 goedgekeurd vanuit Vlaanderen en loopt tot eind 2023.

De digibank voorziet in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van 3 doelstellingen.

  1. Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware voorwaardelijk beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst.
  2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen.
  3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de stad en andere overheden, Tax-on-web…

De digibank Kortrijk is een onderdeel van @llemaal digitaal, dat al jaren een vaste waarde is in onze stad: met de openbare computerruimtes, de computerlessen, computerassistenten en formats als digiwadde, digidokter en de mediawijze week.

Burgers kunnen nu al in de digibank terecht  voor het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden en voor individuele begeleiding bij het gebruik van online dienstverlening, het gebruik van openbare computers en wifi. De komende maanden breiden we het aanbod stelselmatig uit. Hierbij hebben we aandacht voor de meest kwetsbaren.

De digibanken worden zichtbaar in een fysieke toegangspoort, die bereikbaar is voor de eindgebruiker. In Kortrijk fungeren de digipunten als toegangspoort.

Duur

01/02/2022 - 31/12/2023

Budget

Totaal projectbudget: € 431.953

Subsidie Vlaanderen: € 431.953

Partners

Projectleider

Stad Kortrijk

Partners 

Verenigingenplatform Kortrijk, Projectvereniging Zuidwest, A’kzie, Mentor vzw, Centrum voor basiseducatie Ligo Midden en Zuid-West-Vlaanderen, CVO Creo, CVO Scala, CVO Miras, Avansa Mid- en Zuidwest, Hogeschool Vives, Hogeschool Howest, W13, De Kringloopwinkel, VDAB, Huis van het leren, Febelfin, Barco, intermutualistisch overleg.

Meer info

https://digibanken.vlaanderen.be/digibanken/digibank-kortrijk

Info over digibanken in Vlaanderen https://digibanken.vlaanderen.be/

Lokale e-inclusiewerking Kortrijk  www.kortrijk.be/allemaaldigitaal

Contactinfo

allemaal.digitaal@kortrijk.be of 056 27 75 52

Projectleider

 annemarie.heytens@kortrijk.be

Subsidie-adviseur

 hanne.denoo@kortrijk.be 

Digibank banner