Resultaten stadsdebatten Kortrijk2025

Drie grote stadsdebatten brachten heel wat Kortrijkse inwoners op de been. Ze maakten samen met de stad de toekomst van hoe we ruimte gebruiken in Kortrijk. Het eerste stadsdebat maakte duidelijk dat we aan de slag moeten met de ruimte in onze stad. Het tweede stadsdebat liet jullie als inwoners aan het woord over de toekomst van Kortrijk. Op 24 oktober stond het derde en laatste grote stadsdebat op de agenda. En het moet gezegd: jullie duwen het gaspedaal richting vernieuwing en verbetering van de stad diep in. 

Resultaten?

Tijdens de stadsdebatten kwamen een aantal duidelijke thema’s bovendrijven. Het zijn stuk voor stuk bouwstenen voor een goede stad van de toekomst. Om aan te tonen dat die bouwstenen geen theoretische droombeelden zijn, verwerkte Arcitecture Workroom Brussels de bouwstenen tot concrete principes. Die principes bestaan telkens uit een aantal bouwstenen en de principes zijn snel en makkelijk toepasbaar. Ze kunnen ook over de hele stad verspreid worden om het weefsel van de stad kwalitatiever te maken.

De grote lijnen van het studie- en participatietraject zijn samengebald in het boek "Kortrijk 2025. De stad die we kunnen willen".

Welke toekomst willen we? Welke stad kunnen we willen?

De kracht van de studie naar de toekomst van onze stad ligt in het dagelijkse weefsel van de stad. We focussen op de kwaliteit van de stad die dagelijks gebruikt wordt, waar we dag in dag uit wonen, werken, ontspannen … We focussen niet op de plek voor grote stadsprojecten, grote projecten. We zoeken hoe en waar die projecten best passen in het dagelijks weefsel van de stad. Zo bouwen we aan de kwaliteit van onze stad op elke plek van onze stad. Bouwen doen we in ‘magneten’, plekken in de stad waar we functies kunnen verzamelen en laten kruisen. Zo ontstaat stad. We nemen geen open ruimte meer in, geven plaats aan de fiets en aan landschap en houden werkplekken in de stad. Die grote lijnen leggen een basis voor een mooie toekomst.

En het vervolg?

De grote lijnen die uit de stadsdebatten worden vastgeklikt in een ruimtepact tussen de stad en haar inwoners. Dat zijn de krijtlijnen van de toekomst van de ruimte in onze stad. De resultaten van het studietraject en de stadsdebatten zijn de basis voor het nieuwe ruimtelijk beleid voor Kortrijk. En de inspraak in dat ruimtelijk beleid blijft, ook na de grote stadsdebatten. Bij alle toekomstige stadsprojecten en ruimtelijke projecten, heb je als inwoner, ondernemer of gebruiker van de stad een stem.