Boek "Kortrijk 2025. De stad die we kunnen willen"

Resultaten studie- en participatietraject Kortrijk 2025

Hoe ziet de stad eruit die we kunnen willen? Om op die vraag een antwoord te formuleren, zette Kortrijk samen met Architecture Workroom Brussels een intensief studie- en participatietraject op poten om samen na te denken over de toekomst van onze stad. Met stedenbouwkundige experts, ondernemers, politieke mandatarissen en vooral ook met de inwoners van Kortrijk. Zowat 1000 inwoners lieten hun stem horen tijdens drie grote stadsdebatten.

De resultaten van de stadsdebatten en de studie zijn neergepend in het boek ‘Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen’. Het boek vertelt het verhaal van de zoektocht naar een toekomstvisie voor Kortrijk.

De publicatie bevat naast de resultaten en het traject ook een kader over hoe we kunnen omgaan met de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het boek is daarmee de opstap naar het eerste ruimtelijk beleidsplan Kortrijk dat de volgende jaren vorm moet krijgen. Het boek inspireert inwoners, ondernemers en beleidsmakers om aan de slag te gaan met een nieuw kader voor de toekomst van de ruimte in onze stad. Tegelijk toont de publicatie een vernieuwende methode in ruimtelijke planning: een stedenbouw van het alledaagse die via concrete ingrepen de woon- en werkkwaliteit van de stad gevoelig verbetert.

Boek 2025, de stad die we kunnen willen in pdf