Voorontwerpplan

De Bellegemsestraat werd na een analyse (verkeerskundig, planologisch, ruimtelijk, …) opgesplitst in verschillende segmenten. Elk segment heeft zo zijn eigen ontwerpuitdagingen.

Segment ‘Centrum’

 • Vanaf het centrum van Bellegem tot aan het kruispunt met de Dottenijsestraat voorzien we een fietsstraat. Deze fietsstraat maakt deel uit van de toekomstige Bellegemse fietszone.
 • De invoering van de fietszone gebeurt bij de heraanleg van het centrumgedeelte van de Bellegemsestraat.
 • Daarnaast leggen we het Straatje en de Roodhuisweg na de vernieuwing van de rioleringen aan als woonerf.
 • Op het kruispunt met de Dottenijsestraat voorzien we een verkeersplateau. Dit plateau accentueert de overgang van de wegsegmenten

Segment ‘Gemengd verkeer’

 • Vanaf het kruispunt Dottenijsestraat tot het einde van de dubbelzijdige bebouwing leggen we de straat aan met fietssuggestiestroken. Tussen de parkeerstroken voorzien we waar mogelijk bomen of plantvakken.
 • De voetpaden krijgen een comfortabele breedte. Zo krijgen de jonge Bellegemse kinderen ruimte om te stappen en zelfs om te fietsen op de stoep. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen immers altijd op het voetpad fietsen en omwille van de verkeerdrukte in de Bellegemsestraat vormt dat zeker een meerwaarde.
 • De verbrede voetpaden zijn ook voor jonge ouders, ouderen en mensen die minder goed te been zijn een pluspunt. Een buggy, rollator of rolstoel voortduwen, wordt zo aangenaam in plaats van een uitdaging.
 • We voorzien zebrapaden op strategische plaatsen zoals op de kruispunten en aan wandel- en fietsdoorsteekjes richting de achterliggende wijken.
 • Op het kruispunt van de Manpadstraat en de Leuzestraat voorzien we een verkeersplateau.

Segment ‘Fietspaden’

 • Vanaf het einde van de dubbelzijdige bebouwing tot aan de Doornikserijksweg (N50) leggen we fietspaden aan. In het eerste deel zijn er enkelrichtingfietspaden aan beide kanten van de weg. Voorbij de Argendaalstraat voorzien we een beveiligde oversteek naar het dubbelrichtingfietspad aan de noordkant van de straat.
 • In dit gedeelte voorzien we ook open grachten en een bufferbekken. Deze zullen het regenwater opvangen, bufferen en laten infiltreren.

Bekijk grondplan voorontwerp

Bekijk dwarsprofielen voorontwerp

Parkeren

 • De parkeerstroken, nu soms maar 1,6 m breed, worden overal comfortabel twee meter breed. Per segment deden we op verschillende tijdstippen parkeertellingen om de parkeerbehoefte af te leiden. We namen de resultaten mee in rekening voor het voorontwerp.
 • Om volwaardige voetpaden, volwaardig parkeren en een busverbinding mogelijk te maken, kozen we ervoor om het parkeren maar aan één zijde te organiseren. Waar je als bewoner soms voor de eigen woning kon parkeren, zal dit in de toekomst soms aan de overkant van de straat moeten gebeuren. Daar waar geen parkeerstrook is, blijft het mogelijk om stil te staan op de rijweg, bijvoorbeeld voor het lossen van boodschappen.

Groen voor je deur?

 • Kortrijk wil ook het straatbeeld van de Bellegemsestraat vergroenen. Groen in de straat, zowel bomen als plantvakken, biedt heel wat voordelen. Het bevordert de biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder, verkoelt in warme periodes, heeft een positief effect op de gezondheid en verbindt mensen met elkaar.
 • Op het huidige ontwerp staan de bomen al getekend. We houden daarbij rekening met garages, inritten, ondergrondse leidingen, … De nieuwe bomen komen op minimaal 2,5 meter van de rooilijn. Het type boom zal bepaald worden volgens de omgeving.