Heraanleg Bellegemsestraat - Algemeen

Het stadsbestuur legt de Bellegemsestraat her aan om de verkeersveiligheid, doorstroming en de leefbaarheid van deze hoofdweg van Bellegem te verbeteren.

Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen worden vernieuwd. Binnen dit project wordt ook de heraanleg van het Straatje meegenomen.

De stad Kortrijk startte in het najaar van 2021 het studietraject samen met studiebureau Sweco en diverse partners (Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Overheid, de provincie West-Vlaanderen, de Lijn, de fietsersbond, de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin en de verschillende nutsmaatschappijen).

In het voorjaar 2022 werd het traject een eerste keer voorgesteld tijdens een infomoment aan de bewoners van Bellegem

Voorontwerp

Aan de hand van de feedback uit het infomoment werd in het najaar 2022 het voorontwerp voorgesteld via een infofolder.

Bekijk het voorontwerp

Ontwerp

Bewoners konden in het najaar 2022 eventuele vragen of opmerkingen over het voorontwerp doorsturen.
Aan de hand van de vragen en opmerkingen van de bewoners, de input van de externe partners en interne stadsdiensten werden de ontwerpplannen opgemaakt.

Bekijk het ontwerp

Fasering van de werken

De Bellegemsestraat is een traject van 1,7km. Om diverse technische (nutswerken, rioleringswerken, …) en praktische redenen (toegankelijkheid bewoners, omleidingsroutes, …) wordt de heraanleg van de straat opgedeeld in verschillende fasen.

  • Fase 1 : Van het centrum van Bellegem (kruispunt Bellegemsestraat – Bellegemplaats) tot aan Bellegemsestraat nr. 65 (Straatje niet inbegrepen).

De afbakening van de volgende fases worden in een latere communicatie meegegeven.

Timing van de werken

Fase 1 : voorbereidende nutswerken eind september/begin oktober tot eind februari 2024
Weg- en rioleringswerken (voorafgaand is er nog een infomoment) aansluitend tot en met de zomer van 2024
In het najaar van 2024 volgen de volgende fasen telkens opgedeeld in voorbereidende nutswerken en weg- en rioleringswerken

Geveltuintjes - maken de straat nog mooier en groener

De heraanleg van de Bellegemsestraat is een uitstekende gelegenheid om in het voetpad een plantgat te voorzien voor een geveltuin (dit kan zowel een lage groenborder zijn, een klimplant tegen de gevel of een combinatie van beide).

Met een geveltuin zorg je voor een extra stukje natuur. Het fleurt niet alleen je huis, maar de hele straat op. Daarbij is een geveltuin ook goed voor je gezondheid. Planten maken namelijk zuurstof aan en filteren fijn stof. Uit studies blijkt dat een mooi uitgegroeide klimplant aan je gevel evenveel fijn stof kan opvangen als een gemiddelde laanboom.

Hoe voorzie je een geveltuin bij je woning tijdens deze werken?

  1. Laat aan de projectleider (dries.soubry@kortrijk.be) weten dat je graag een geveltuin wil aan je huis.
  2. De projectleider komt langs om samen te kijken waar dit mogelijk is en geeft, indien gewenst, info over geschikte planten.
  3. Tijdens de heraanleg van het voetpad wordt op de afgesproken plaats een plantgat voorzien.
  4. Daarna voorzie je zelf de planten (en kan je een premie van €25 aanvragen).

Meer info op www.kortrijk.be/geveltuin