Stadsgroen Vlasakker

Stadsgroen Vlasakker

Vlasakker werd uitgebouwd tot volwaardig stadsgroen van 17 ha met ongerepte natuur en plaats voor water. Via de nieuw aangelegde wandelpaden staat het groengebied in verbinding met de omgeving. De focus ligt dan ook op wandelen. Fietsen, elektrische steps… zijn niet toegelaten in Vlasakker.

Het Vlonderpad brengt je naar uitzichtpunten

Vlasakker is de ideale plaats voor ontmoeting, spelen en rust voor jong en oud. Een centraal vlonderpad (een plankenweg) leidt je naar verschillende uitzichtpunten met zitgelegenheid. 

Zicht op de grote waterpartij in Vlasakker

Natuurlijk bufferbekken

De beleving van het bufferbekken wordt versterkt met een vlonder, een indrukwekkend uitkijkpunt. De bufferbekkens werden aangelegd om de inmiddels ingebuisde Pietje Patersbeek niet te overbelasten. Juist door deze bufferbekkens begon de aanleg van het hele groenproject Vlasakker. De biotoop die hierrond ontstond, de oorspronkelijke groenaanleg, brugjes en wandelpaden maken nu integraal deel uit van Vlasakker.  

Natuurplek voor mens en dier 

Het is een natuurplek waar mens en dier alleen maar beter kunnen van worden. Nu al vinden dieren zoals watervogels, fazanten, hazen en zelfs een ree hier hun thuis. Bestaande vegetatie, struiken en bomen werden behouden, versterkt en uitgebreid. 

De beekvallei van de Pietje Patersbeek werd natuurlijk heringericht met verflauwde oevers om natte natuur alle kansen te geven. Een bestaande natte zone is omgevormd tot een moerasbos waar unieke planten en dieren zich kunnen vestigen en kunnen groeien.

Participatie met de buurt

De aanleg kwam er na een geslaagd participatietraject met omwonenden en belanghebbenden. Organisaties zoals Natuurpunt, KU Leuven Kulak en hogeschool VIVES, maar ook de bewoners van de aangrenzende wijken werden betrokken. Samen creëerden we een plek waar mens en dier kunnen gedijen.

Afbakening van het gebied

luchtfoto met contour vlasakker

Foto's

Contact

Met vragen kan je terecht bij Christophe Deboeuf (projectleider stadsgroen Vlasakker) via christophe.deboeuf@kortrijk.be of via het nummer 1777.
 

Bekijk de grondplannen

Infomomenten

21 november 2021

Buurtbewoners werden uitgenodigd voor het infomoment waar het voorontwerp werd toegelicht. Bewoners konden hun insteek en feedback meegeven. 

30 juni 2022

Het definitieve ontwerp werd voorgesteld, gevolgd door een geleide wandeling door het gebied.