Verhoogde tegemoetkoming

Wat?

De verhoogde tegemoetkoming is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen. Zij krijgen een aantal financiële voordelen.

Hoe weet je of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming? Kijk op het op klevertje van de mutualiteit: eindigen de cijfers onder jouw gegevens op 1? Dan heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming.

 

Wie heeft recht?

Verhoogde tegemoetkoming wordt meestal automatisch toegekend door de mutualiteit. Dat gebeurt op basis van een sociale uitkering:

 • als je een leefloon van het OCMW krijgt (je moet wel al minstens 3 maanden leven van een leefloon)
 • als je recht hebt op de inkomensgarantie voor ouderen
 • als je de toelage voor personen met een handicap krijgt. Die wordt toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.

Andere mogelijkheden:

 • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
 • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).
 • voor een weeskind dat beide ouders verloren heeft

Heb je een laag inkomen of financiële problemen, maar krijg je geen verhoogde tegemoetkoming? Ga dan langs bij jouw ziekenfonds en dien een aanvraag in.

Het ziekenfonds zal bewijsdocumenten met betrekking tot het gezinsinkomen opvragen, waaronder ook het laatste aanslagbiljet.

 

Voordelen verhoogde tegemoetkoming

 1. Medisch

 • Terugbetaling ziektekosten. Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaal je minder remgeld. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis. Tarieven van vaak voorkomende prestaties
 • Derdebetalersregeling. Je betaalt jouw huisarts enkel het remgeld (dit is het deel van de ziektekosten dat je als patiënt zelf betaalt).  De rest van de kost van een bezoek krijgt de huisarts rechtstreeks van de mutualiteit.
 • Informeer ook steeds naar de mogelijkheid van derde betalersregeling bij andere  (para)medische zorgverstrekkers ( vb logopedist, kinesist, tandarts… )
 • Hospitalisatie. Lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten.
 • Maximumfactuur. Lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks moet betalen. Zodra je kosten tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.

2. Vrije tijd

UiTPAS zuidwest. UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas. Neem je deel aan een culturele, sportieve of jeugdactiviteit bij een organisatie die met de UiTPAS werkt? Dan kan je punten sparen en die inruilen voor leuke voordelen. 

Personen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen een UiTPAS met kansentarief. Daarmee krijgen ze tot 80 procent korting als ze deelnemen aan een activiteit.  Een aantal sportclubs in Kortrijk geeft tot 80 procent korting op het lidgeld als je een UiTPAS met kansentarief hebt.

Meer info over dit kansentarief kan je krijgen in de ontmoetingscentra, de bibliotheek,  het Sociaal Huis of op www.kortrijk.be/uitpas/kortingstarief.

3. Openbaar vervoer

De trein. Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming . Dan kan jij, je partner en alle personen ten laste aan halve prijs reizen met de trein in heel België. Vergeet niet dat je op de trein altijd je kortingskaart moet kunnen tonen aan de treinbegeleider. Meer info op http://www.belgianrail.be/

De bus. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz ontvangen aan sterk verminderd tarief. Meer info op https://www.delijn.be

4. Schoolcheques

Schoolcheques zijn cheques ter waarde van € 5 die je kan gebruiken om schoolfacturen te betalen. Alle schoolgerelateerde kosten komen in aanmerking, met uitzondering van maaltijden, schooltoezicht en buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school.

 Schoolcheques kunnen toegekend worden aan kinderen uit het basisonderwijs, gedomicilieerd in Kortrijk. Het verkrijgen van schoolcheques is geen automatisch recht. Verhoogde tegemoetkoming is slechts een indicatieve factor bij het toekennen van schoolcheques. De cheques kunnen enkel uitgereikt worden door de brugfiguur aan de ouders.

Het aantal cheques dat wordt meegegeven is afhankelijk van de specifieke nood van het gezin/kind. De gezinnen gebruiken de cheques op het moment dat ze deze nodig hebben om de schoolkosten, schoolactiviteiten of schoolfacturen te betalen.