Kortingstarief

UiTPAS zuidwest zorgt er ook voor dat mensen die het met minder moeten doen van 80% korting kunnen genieten bij deelname aan UiTPAS activiteiten. Je ontvangt dan je vrijetijdspas aan €1.

Dit betekent concreet dat volgende categorieën in aanmerking komen voor de UiTPAS aan kansentarief:

 • Actief OCMW-dossier: mensen met een leefloon of met steun equivalent leefloon
  Mensen met een actief dossier binnen het OCMW komen automatisch in aanmerking voor de UiTPAS onder sociaal tarief. 
  Om de drempel voor aanvraag van deze pas te verlagen, richt men in het sociaal huis een verkooppunt in.

 • Mensen met een verhoogde tegemoetkoming
  Om in aanmerking te komen voor verhoogde tegemoetkoming dient men dit aan te vragen binnen een mutualiteit. Bij gunning houdt men rekening met het krijgen van bepaalde uitkeringen, situatie van wees of niet-begeleide minderjarige en/of een laag inkomen. Deze gegevens worden via de kruispuntdatabank geraadpleegd.
  Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming melden zich met een geel kleefbriefje van de mutualiteit aan één van de verkoopbalies van UiTPAS in de stad.

 • Mensen die net uit de boot vallen
  Inwoners van Kortrijk die net buiten de standaardcriteria vallen, kunnen mits een beperkt sociaal onderzoek via het Sociaal Huis alsnog in aanmerking komen voor het kansentarief. Bij dit sociaal onderzoek wordt o.a. rekening gehouden met volgende criteria:
  - check van inkomsten cliënt-gezin via Kruispuntbank sociale zekerheid.
  - check problematiek bijvoorbeeld voldoende inkomsten maar hoge schulden.
  - vanuit sociaal onderzoek voorstel naar steun via OCMW.
  - toekenning op tijdelijke basis van UITPAS gezien gezinssituatie.

  Elk dossier is uniek en een som van zijn deelfactoren; Het is bijgevolg niet mogelijk een standaard criterium te ontwikkelen dat voor iedereen van toepassing is. 
  Het sociaal onderzoek op zich is strikt gereglementeerd en gebaseerd op art. 60 §1 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Kom eens langs in het Sociaal Huis. Daar bekijkt men samen met jou de situatie en kan je misschien toch het kortingstarief krijgen.

Meer info over dit kortingtarief kan je verkrijgen in de ontmoetingscentra of sociaal huis.