Vergroen en bebloem je straat

Wil je jouw straat vergroenen?  Door een geveltuin aan te leggen?  Of met een leuk idee om gans jouw straat te vergroenen?  Wij helpen je graag! Onze stad kent immers een sterk verstedelijkt centrum (in feite gans onze regio). Beton en auto’s kleuren het straatbeeld en zorgen dat de warmte tijdens de zomers langer blijft hangen. Voorbeelden van dergelijke acties zijn: bebloemen van gevels, opkuis en beplanting van restgronden en vuile hoeken, adoptie van wijkgroen,…

Onze top 5-voordelen van groen in de straat

 1. Een mooier uitzicht in de straat zorgt voor een positieve stemming.
 2. Meer verkoeling tijdens langdurige hitte en bescherming tegen koude.
 3. Groen zorgt voor een gezondere lucht en minder fijn stof.
 4. Meer biodiversiteit zorgt voor meer vlinders.
 5. Een gezelligere en groenere straat zorgt voor een hogere vastgoedwaarde.

 

Als inwoner kan jij mee zorgen voor een minder stenige omgeving. De stad Kortrijk geeft je hierbij graag ondersteuning. Er bestaan twee premies.

 1. Vraag een geveltuin aan. Je kan hiervoor 25 euro krijgen. 
  Doe je  aanvraag
 2. Zie je het ietwat groter en wil je samenwerken met buurtbewoners? Doe een aanvraag om je straat te vergroenen.  Hiervoor krijg je minstens 100 euro tot maximaal 2.500 euro.
  Doe je aanvraag 

Op deze pagina leggen we de focus op het vergroenen en bebloemen.

Voorwaarden

Acties komen in aanmerking voor subsidies als ze:

 • De buurt groener en fleuriger maken
 • Buurt- of wijkversterkend zijn en de inwoners hierbij betrekken
 • Duurzaam zijn: biodiversiteit bevorderen, gebruik van gifstoffen beperken, recyclage bevorderen, milieuverantwoorde materialen gebruiken,…

​​​​​Doe een aanvraag 

Bedrag

Afhankelijk van de beoordeling van de verschillende criteria, zoals aangegeven in het subsidiereglement bedraagt de premie tussen 100 euro en 2.500 euro. Het ingediend project wordt door een beoordelingscommissie (afvaardiging team Bouwen Milieu Wonen, aangevuld met een externe uit het werkgebied) getoetst aan de volgende criteria:

1. de schaalgrootte (straat -, buurt -, wijkniveau,…)

2. aantal betrokkenen bij de actie (aantal deelnemers)

3. ecologisch effect van de actie (impact op de stedelijke biodiversiteit,….)

4. maatschappelijke waarde (betrokkenheid van de actoren)

5. vernieuwend en origineel karakter van de actie

6. de duurtijd (hoe lang duurt de actie)

7. periodiciteit van de actie (herhalen van de actie in de toekomst). Indien het project wordt weerhouden, wordt het ingedeeld in één van de vijf subsidiecategorieën (A tot E) en ontvangt het een overeenkomstig bedrag:

 • A = 100 euro
 • B = 250 euro
 • C = 500 euro
 • D = 1.000 euro
 • E = 2.500 euro

​​​​​Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, op voorstel van de beoordelingscommissie, het uit te betalen subsidiebedrag.

Download het subsidiereglement