vastgoeddag2023

Kennis- en netwerkevent voor elke vastgoedprofessional

 

Op donderdag 22 juni 2023 ging onze vastgoeddag door op site Vanmarcke. Was je erbij? Dan weet je dat de Kortrijkse vastgoeddag the place to be is om jouw licht op te steken over de Kortrijkse vastgoedmarkt én om jouw netwerk te versterken.

nieuw overleie

Vind inspiratie en bouw mee aan het vastgoed van morgen!

Vastgoeddag Kortrijk voed je met inspiratiesessies, laat je kennis maken met LandMarck en verstevigt je netwerk. Fatma Taspinar (VRT NWS) leid je als host en moderator door de dag.

Woonplan Kortrijk

Kortrijk schreef een woonplan en staat klaar om een waar woonpact te sluiten met inwoners en actoren uit de sector. Met jou dus. Laat de kans niet liggen om in te haken op het toekomstig woonbeleid in Kortrijk. De vastgoeddag dompelt je volledig onder in de geest en de belangrijkste thema's van het plan. 

Lees hier meer over Woonplan Kortrijk.

Locatie: LandMarck

De vastgoeddag vond plaats op de oude fabreikssite Van Marck in het stadscentrum van Kortrijk.
De site is in volle transitie naar een nieuw stadsdeel. Nu al een tip van de sluier? Neem een kijkje op www.landmarck.be!

Terugblik

Communicatie

Vragen?

Contacteer ons via vastgoed@kortrijk.be

Podcast

In onze podcast gaan we in dialoog met professionals over een aantal krijtlijnen uit het Kortrijkse woonplan. Beluister de afleveringen hieronder of luister via Spotify, Apple of Google.

Aflevering 1: Het Woonplan

Brecht Van De Kerckhove, Atelier Romain en Wout Maddens, schepen van bouwen wonen en stadsvernieuwing gaan in op de ambities die de stad Kortrijk naar voor schuift met het woonplan. Het woonplan heeft als doel de stad te helpen groeien naar een meer duurzame, leefbare en verbonden woonstad, met aandacht voor groene ruimtes en betaalbaarheid en kwaliteitsvolle woningen voor alle generaties.

Aflevering 2: Levensloopbestendig wonen 

In deze aflevering schuiven Rita Agneessens (Architect - Link Lab), Filip Lemaitre (Bureau 50) en Joke Goyvaert (Woonbeleidscoördinator stad Kortrijk) aan tafel. Ze gaan dieper in op het creëren van een levensloopbestendige buurt en woning. Ze onderzoeken hoe verschillende levensfasen en diverse behoeften kunnen worden meegenomen, met als doel de mogelijkheid te bieden om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Hierbij streven ze ernaar verder te kijken dan alleen de individuele gezinswoning en oog te hebben voor ieders woonbehoefte.

Aflevering 3: Groei

In deze aflevering focussen we op stedelijke groei met gasten: Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing, Linda Boudry, ex-directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden, en Leo Van Broeck, voormalig Vlaams Bouwmeester. Samen verkennen ze de kansen die groei voor een stad kunnen bieden. Kortrijk ambieert meer stedelijkheid en streeft een grotere groei, boven de huidige prognose, na. Groei wordt gezien als katalysator voor kwaliteit en verantwoorde ruimtelijke keuzes, en niet als doel op zich.

Aflevering 4: Betaalbaarheid

 In deze aflevering komen Jeroen David (Kabinetsmedewerker schepen Wout Maddens), Thomas Raes (Directeur sociale woonmaatschappij SW+) en Kristof Vanfleteren (CEO projectontwikkelaar ION) bij elkaar om te praten over het vraagstuk van betaalbaarheid op de woningmarkt. Ze bespreken manieren om de huurmarkt te verbreden, zodat iedereen een eerlijke kans en toegang heeft tot een kwalitatieve woning. Daarnaast debatteren ze over hoe de overheid een impact kan hebben op de betaalbaarheid van woningen. Ze verkennen mogelijke beleidsmaatregelen en initiatieven die kunnen bijdragen aan het creëren van een meer betaalbare en inclusieve woningmarkt.

Aflevering 5: Gezinsvriendelijk wonen 

In deze aflevering bespreken Sigert Defrancq (Architect - Veldhuis), Jochen Defrancq (Alto Interiors) en Annelies Wyseur (Vastgoedmakelaar - Groep Dewaele) de woonvoorkeuren van young professionals, starters en gezinnen. Ze gaan dieper in op de diverse noden en behoeften van zowel grote als kleine gezinnen en de rol van steden bij het creëren van aantrekkelijke woonomgevingen. Daarnaast behandelen ze onderwerpen zoals woningrotatie en de belangrijke rol van publieke en collectieve voorzieningen. Luister mee naar hun inzichten en ideeën voor een optimale woonsituatie voor starters en gezinnen.