Bij de inrichting van een erfgoeddepot ligt de focus op het creëren van de meest optimale bewaaromstandigheden voor erfgoed, rekening houdend met alle verschillende vormen en materialen van die erfgoedobjecten.

Waarvoor dient het gebouw?

Trezoor telt ongeveer 5000 m², waarvan zo'n 3600 m² aan bewaarruimtes en 1400 m² aan functionele ruimtes zoals kantoren, ateliers, schenkingsruimtes en een fotografieruimte. Die bewaarruimtes zijn bestemd voor de museale collecties van Kortrijk, het stadsarchief Kortrijk, het Kortrijks OCMW (archief en erfgoed), de erfgoedbibliotheek Westflandrica en collecties uit de steden en gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. Van archeologische scherven tot abstracte schilderijen en van oude akten tot hedendaagse affiches, alles wordt er in de beste omstandigheden bewaard voor de komende generaties.

Deens klimaatmodel

Trezoor is gebouwd en ingericht volgens een model dat weinig energie verbruikt en dat genoemd is naar de plek waar het eerst werd getest, een beetje zoals archeologische periodes ook soms genoemd worden naar hun eerste grote vindplaats. We spreken daarbij over het Denemarken-concept. Keuze voor een duurzaam gebouw, een gesloten volume dat plakt tegen de grond. In een erfgoeddepot is het belangrijk de temperatuur en luchtvochtigheid binnen bepaalde marges te houden en vooral de schommelingen weg te werken. Te vochtig klimaat zorgt ervoor dat schimmels en beestjes kunnen groeien en werkt verzuring van papier en schade aan andere materialen in de hand. Snelle schommelingen kunnen dan weer tot breuken zorgen in kwetsbare materialen. Te veel licht zorgt voor kleurverlies.

In tegenstelling tot depots van de 20ste eeuw - die hiervoor grote energieverslindende klimaatinstallaties hadden - werkt dit depot met het Denemarken-principe. Dit wil zeggen dat de muren - de buitenschil - van het gebouw zeer sterk geïsoleerd zijn, zo’n 20 cm isolatie. Dit houdt dag tot weekschommelingen van temperatuur zoveel mogelijk buiten. De vloerplaat in de depots is niet geïsoleerd en doet dienst als een soort natuurlijke airco/verwarming/warmtewisselaar. Ontvochtigers zorgen ervoor dat ook de vochtigheid in de depots op peil blijft en niet te hoog oploopt, wat voor schimmel zou kunnen zorgen. In de zomermaanden zorgt de nog koele grond (met haar constante temperatuur van 10-12°C) voor de afkoeling van het gebouw, in de wintermaanden warmt de nog warme grond het gebouw wat op. Er werd zeer doelbewust gekozen om geen invallend licht in de gebouwen te hebben, behalve aan de noordoostzijde waar de werkruimtes liggen. In het depot zelf is er overal LED verlichting die automatisch uitschakelt.

Naam "Trezoor"

De naam Trezoor verwijst naar het depot als schatkamer.

De naam is afkomstig uit het oud-Nederlands (schrijfwijze trisewor).

Het woord komen we voor het eerst tegen in de periode 500- 1200. Toen had het de betekenis van ‘schatkamer’. In het vroeg-Nederlands (periode 1200-1300, schrijfwijze tresoor) kwam de betekenis van ‘schat’ hierbij. Dit blijft zo in het Middelnederlands (tot 1500). Trezoor wijst dus zowel op het depot als schatkamer als op de inhoud ervan: een schat, iets kostbaars. In het Woordenboek der Nederlandsche taal (1500-heden) vinden we tot slot de schrijfwijze trezoor terug, dit met volgende betekenissen: ‘schat, verzameling kostbaarheden, in het bijzonder goud- en zilverwerk; schatkamer, of –kist; bergmeubel’.

Foto's van het gebouw