Vier kernprincipes van het erfgoeddepot

 

1. Clusteren is meters winnen en kostendelen

De realisatie van het erfgoeddepot betekent een einde voor de versnipperde, kwaliteitsarme en soms problematische bewaring van erfgoed op zolders en in kelders. Een centraal depot heeft veel voordelen. Zo vullen we efficiënter, gebruiken we het best passend meubilair per type erfgoed, winnen we ruimte en kan het toezicht aangepast worden. Eventuele problemen en schade worden snel opgespoord. Een nieuw stuk krijgt bovendien snel en eenvoudig een plaats. Ook dat vermijdt schade en verhoogt de efficiëntie.

2. Een toekomstgerichte hub

Het erfgoeddepot is geen vergeetput. Je kan er terecht voor consultatie en onderzoek. Voor de collectiehouders vormt het gebouw een actieve werkplek met alle nodige professionele ruimtes. Alle stedelijke experten ter zake worden er ook samengebracht. De archieven kunnen er sneller worden geraadpleegd en het erfgoed kan ook intenser worden ingezet voor tentoonstellingen, projecten, bruiklenen,... binnen en buiten de streek. Het erfgoeddepot vormt met andere woorden een atelier en expertisecluster binnen een regionaal erfgoednetwerk.

Met haar grote transitruimte en de voorziene groeicapactiteit in de depotruimtes kijkt het erfgoeddepot ook vooruit naar erfgoed dat op ons afkomt en waarvoor we passende oplossingen moeten vinden. Denk daarbij aan religieus erfgoed, archeologische vondsten of aan grote industriële stukken...

3. Erfgoed bewaren is samen-werken & kiezen

Erfgoed samenbrengen betekent beter registreren, passend verpakken, doelgericht achterstanden inhalen, verhuizen, en ook selecteren. Dat laatste noemen we 'ontzamelen'. Dat doe je zowel binnen als buiten het erfgoeddepot.

Met de zorgvolle opstelling in het depot wordt dit nog concreter. Overlap wordt zichtbaar en er groeit een regionaal gedeeld collectiebeleid: Hoe kunnen we elkaars werking versterken? Wat bewaren we zeker? Wat is er dubbel?

In en rond het depot zetten de Stad Kortrijk, de gemeentes van Zuid-West-Vlaanderen, maar ook het cultureel samenwerkingsverband zuidwest projecten op. Denk daarbij aan acties rond landbouwerfgoed, theaterdecors, textielerfgoed, archeologische collecties, kunsterfgoed en religieus erfgoed. 

4. Erfgoed bewaren is hedendaags en duurzaam bewaren

In tegenstelling tot depots van de 20ste eeuw, met kleine ruimtes en energieverslindende HVAC-installaties, hanteert het erfgoeddepot het Denemarken-principe. Het erfgoeddepot vormt een passief, luchtdicht en industrieel gebouw, met een vloerplaat die als natuurlijk koelelement en tijdens de winter als verwarming fungeert. Ontvochtigers zorgen voor een gezonde omgeving, en een dik isolatiepakket langs de wanden houdt de dagschommelingen van het klimaat buiten het gebouw. LED-verlichting en bewegingssensoren beperken ook binnen het gebouw het energieverbruik. 

 

Het Team Trezoor

  • Motiveert en sensibiliseert de Kortrijkse en regionale partners om hun erfgoed goed te bewaren.
  • Bewaart en beheert de collecties op een systematische manier.
  • Draagt bij aan de veiligheid en beveiliging.
  • Volgt in-en uitgaand bruikleenverkeer op.
  • Controleert en onderhoudt de objecten in functie van de preventieve conservatie.
  • Checkt de goede werking van het gebouw en het klimaatmodel.
  • Is bedreven in art handling en aangepaste verpakkingsmethodes.
  • Geeft advies terzake aan professionele partners.
  • Zet in op digitalisering en fotografie.
  • Werkt in kader van projecten regelmatig samen met vrijwilligers.