't Pact

Korte beschrijving

Stad Kortrijk is partner in 't Pact, een lokaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen onder leiding van W13, dat zich richt tot kwetsbare personen die nood hebben aan een intensieve en aanklampende begeleiding om hun positie in de samenleving te versterken zodat onder andere de afstand tot de arbeidsmarkt kan verkleind worden. 

De doelgroep zijn mensen die reeds gekend zijn bij reguliere instanties (VDAB, OCMW, …) en mensen die niet gekend zijn of onder de radar blijven. Het partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen rolt een zeer aanklampende methodiek uit waarbij een compagnon de route fungeert als vertrouwenspersoon die samen met betrokkenen op alle levensdomeinen aan de slag gaat. De compagnon de route volgt de doelgroep van dichtbij op, ondersteunt hen in hun leefomgeving, en ondersteunt en moedigt aan in de vele kleine en grote stappen die nodig zijn om tot een stabiel activeringstraject te komen.

Duur

1/01/2024 - 31/12/2029

Budget

Projectbudget Kortrijk: € 2.301.244,20

Waarvan subsidie WSE: € 1.895.142,60

 

Partners

Projectleider

Stad Kortrijk 

Projectpartners 

W13, VDAB

Contactinfo

Projectleider

  caroline.vandenbroucke@welzijn13.be

Subsidie-adviseur

  hanne.denoo@kortrijk.be 

't Pact
Dit project is mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van Europa WSE