Stembureaus

09 juni 2024
locaties stembureau

Locaties stembureaus

Op de kaart hierboven vind je een overzicht van alle locaties waar een stembureau wordt ingericht op 9 juni 2024.

De locatie van het stembureau waar jij moet gaan stemmen staat vermeld op je oproepingsbriefbrief. 

Als je  je oproepingsbrief niet ontvangen hebt of ben je je oproepingsbrief verloren dan kan je vanaf 31 mei duplicaat ophalen in het stadhuis van Kortrijk.

Je kan je oproepingsbrief ook digitaal terugvinden in je e-box.

Duplicaat stembrief

Mobiliteit op verkiezingsdag

Op 9 juni 2024 gaan zo'n 66 000 Kortrijkzanen naar de stemmen. Dat heeft ook gevolgen voor op de mobiliteit in de omgeving van de stemlocaties. 

Daarom roepen we iedereen op om zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het stembureau te komen. Kom je toch met de wagen? Dan kan je parkeren op de volgende plaatsen:

 • Départ: parking Kortrijk Weide 
 • Guldensporencollege Kaai: omliggende straten. (Ingang tot de site kan via de Diksmuidekaai of de Burg. Vercuysselaan)
 • Sporthal Campus Drie Hofsteden: omliggende straten
 • Academie Houtmarkt: parking K- in Kortrijk
 • VIVES: parkeerterreinen VIVES
 • OC Lange Munte: parking Beeklaan
 • OC De Vonke en sporthal Lagaeplein: parking Lagaeplein
 • OC De Troubadour: parking Vlaswaagplein en parking Rietput
 • OC Marke: parking omgeving rondpunt Hellestraat-Kloosterstraat
 • OC Aalbeke: parkeerplaatsen omgeving Aalbekeplaats en Sint-Corneliuskerk
 • Parochiaal Centrum Rollegem: parkeerplaatsen omgeving Sint-Antoniuskerk
 • Basisschool Kooigem: parkeerplaatsen omgeving Sint-Laurentiuskerk en Kooigemplaats

Toegankelijkheid stemlocaties

Bij iedere stemlocatie zijn er ook parkeerplaatsen voor personen met een handicap. We voorzien ook rolstoelen voor mensen die niet ver te voet kunnen stappen.

In het stembureau zelf is er telkens een aangepast stemhokje voor personen met een handicap.

Ben je wegens  een handicap niet in staat om alleen naar het stemhokje te gaan of om zelfjouw stem uit te brengen,? Dan mag zich je je met toestemming van de voorzitter door iemand anders laten bijstaan.

Dienst verkiezingen