Steenstraat - zuid

Tussen Heulsekasteelstraat en R8

Stad Kortrijk plant de heraanleg van de Steenstraat. De wegenis is in slechte staat en ook de riolering moet aangepakt worden. Tegelijkertijd willen we een veiligere schoolomgeving creëren.

Stad Kortrijk stelde Studiebureau Demey aan om een ontwerp uit te tekenen voor de Steenstraat.
Gezien de aanwezigheid van de schoolomgeving werd er voor gekozen om dit deel van de Steenstraat om te vormen tot een éénrichtingsstraat (richting R8) en fietsstraat.

Dit wil zeggen dat auto’s de straat enkel nog kunnen inrijden via de Heulsekasteelstraat. Fietsers en voetgangers mogen zich uiteraard nog in beide richtingen verplaatsen.

Mee met de rijrichting (richting R8) mogen voertuigen geen fietsers inhalen. Door het invoeren van deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid van de schoolomgeving verhogen.
Daarnaast wordt in het ontwerp ook ingezet op groen, bredere voetpaden en veilige oversteekplaatsen.

Download het voorontwerp (pdf)

Infomoment voorstellen ontwerp

Dit infomoment vond plaats op donderdag 6 mei 2021. 

Bekijk hier de presentatie

Bewonersbrieven

Bewonersbrief 1

Bewonersbrief 2 : 16/07/2021

Voorontwerp Steenstraat-zuid