Steenstraat - zuid

Tussen Heulsekasteelstraat en R8

Stad Kortrijk plant de heraanleg van de Steenstraat. De wegenis is in slechte staat en ook de riolering moet aangepakt worden. Tegelijkertijd willen we een veiligere schoolomgeving creëren.

Stad Kortrijk stelde Studiebureau Demey aan om een ontwerp uit te tekenen voor de Steenstraat.
Gezien de aanwezigheid van de schoolomgeving werd er voor gekozen om dit deel van de Steenstraat om te vormen tot een éénrichtingsstraat (richting R8) en fietsstraat.

Dit wil zeggen dat auto’s de straat enkel nog kunnen inrijden via de Heulsekasteelstraat. Fietsers en voetgangers mogen zich uiteraard nog in beide richtingen verplaatsen.

Mee met de rijrichting (richting R8) mogen voertuigen geen fietsers inhalen. Door het invoeren van deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid van de schoolomgeving verhogen.
Daarnaast wordt in het ontwerp ook ingezet op groen, bredere voetpaden en veilige oversteekplaatsen.

Download het voorontwerp (pdf)

Infomoment voorstellen ontwerp

Samen met ontwerpbureau Demey uit Roeselare wenst de stad Kortrijk het ontwerp graag aan jullie voor te stellen via een online infomoment. Gezien de huidige COVID-pandemie is het niet mogelijk om deze toelichting fysiek te organiseren en doen we dit via een webinar. Tijdens dit overleg is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Open de uitnodiging

Dit infomoment zal doorgaan op dinsdag 20 april 2021 om 19u30.

Om de webinar te volgen dien je op dinsdag 20 april 2021 om 19u30 de onderstaande link aan te klikken. Hierdoor kom je rechtstreeks in de webinar terecht.

Klik hier om deel te nemen aan de webinar (enkel beschikbaar op het voorziene moment)

De presentatie zal na de webinar gepubliceerd worden op deze website zodanig dat je achteraf nog alle info even rustig kan doornemen.

Na het infomoment kunnen we nog bijkomende informatie op deze website plaatsen ivm geveltuintjes, afkoppelen, voorbereidende werken en timing.

Bewonersbrieven

Bewonersbrief 1

Voorontwerp Steenstraat-zuid