Tussen Heulsekasteelstraat en R8

Stad Kortrijk plant de heraanleg van de Steenstraat. De wegenis is in slechte staat en ook de riolering moet aangepakt worden. Tegelijkertijd willen we een veiligere schoolomgeving creëren.

Eénrichting, veiliger en groener

Stad Kortrijk stelde Studiebureau Demey aan om een ontwerp uit te tekenen voor de Steenstraat. Gezien de aanwezigheid van de schoolomgeving werd ervoor gekozen om dit deel van de Steenstraat om te vormen tot een éénrichtingsstraat (richting R8) en fietsstraat.

Dit wil zeggen dat auto’s de straat enkel nog kunnen inrijden via de Heulsekasteelstraat. Fietsers en voetgangers mogen zich uiteraard nog in beide richtingen verplaatsen. Mee met de rijrichting (richting R8) mogen voertuigen geen fietsers inhalen. Door het invoeren van deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid van de schoolomgeving verhogen.

Daarnaast wordt in het ontwerp ook ingezet op groen, bredere voetpaden en veilige oversteekplaatsenParallel met de werken van de stad Kortrijk zal AWV ook de brug van de R8 renoveren.

Ontwerp

Download het ontwerp (pdf)

Fases

De stad Kortrijk en AWV stelde aannemer Cnockaert uit Wervik aan voor de uitvoering van de werken. De werken starten op maandag 6 maart 2023 en zullen gefaseerd uitgevoerd worden.

Fase 1: Steenstraat (R8-zijstraat)

Klaar

Fase 2: Steenstraat (Zijstraat-Heulsekasteelstraat)

12 juni tot (eind) augustus

Fase 3: Zijstraat Steenstraat

21 juni tot oktober 2023

Fase 4: Heulsekasteelstraat

September tot november 2023

Fase 5: Renovatie brug R8 + heraanleg kruispunt ventweg / Steenstraat Zuid

Mei tot september 2023

Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden