Tussen Heulsekasteelstraat en R8

Stad Kortrijk plant de heraanleg van de Steenstraat. De wegenis is in slechte staat en ook de riolering moet aangepakt worden. Tegelijkertijd willen we een veiligere schoolomgeving creëren.

Eénrichting, veiliger en groener

Stad Kortrijk stelde Studiebureau Demey aan om een ontwerp uit te tekenen voor de Steenstraat. Gezien de aanwezigheid van de schoolomgeving werd ervoor gekozen om dit deel van de Steenstraat om te vormen tot een éénrichtingsstraat (richting R8) en fietsstraat.

Dit wil zeggen dat auto’s de straat enkel nog kunnen inrijden via de Heulsekasteelstraat. Fietsers en voetgangers mogen zich uiteraard nog in beide richtingen verplaatsen. Mee met de rijrichting (richting R8) mogen voertuigen geen fietsers inhalen. Door het invoeren van deze maatregelen willen we de verkeersveiligheid van de schoolomgeving verhogen.

Daarnaast wordt in het ontwerp ook ingezet op groen, bredere voetpaden en veilige oversteekplaatsen. Parallel met de werken van de stad Kortrijk zal AWV ook de brug van de R8 renoveren.

Ontwerp

Download het ontwerp (pdf)

Fases

‘De stad Kortrijk en AWV stelde aannemer Cnockaert uit Wervik aan voor de uitvoering van de werken. De werken startten op maandag 6 maart 2023 en werden gefaseerd uitgevoerd.

 

Fase 1: Steenstraat (R8-zijstraat) Afgerond
Fase 2: Steenstraat (Zijstraat-Heulsekasteelstraat) Afgerond
Fase 3: Zijstraat Steenstraat Afgerond
Fase 4: Heulsekasteelstraat Half januari tot eind april 2024
Fase 5: Renovatie brug R8 + heraanleg kruispunt ventweg / Steenstraat Zuid Afgerond