Inspraak

Klankbordgroep

Stationsproject Kortrijk wordt gerealiseerd in nauw overleg met de verschillende belangen- en doelgroepen. Daarom werd er een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat uit verschillende afgevaardigden, die de belangengroepen uit de buurt vertegenwoordigen. Naar gelang het deelproject kan de samenstelling van de klankbordgroep wijzigen.

Zij komen samen om informatie en standpunten uit te wisselen tijdens het ontwerpproces.

Agenda volgende afspraak?

  • Bespreking ontwerp bovenbouw fase 1 (= aanleg openbaar domein omgeving Zandstraat  en Conservatoriumplein).

Masterplan/voorontwerp

Algemene informatievergadering

Op 11 juni 2014 werd in de Schouwburg het volledige project toegelicht tijdens een informatievergadering voor alle geïnteresseerden.

Vragen, opmerkingen en suggesties van de bevolking:  

Algemene informatievergadering

Debatbrunch

We streven er naar om het voorontwerp van het Masterplan klaar te hebben begin 2015. Om tot een gedragen voorontwerp te komen werd er een debatbrunch georganiseerd. We opteerden ervoor om zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de reizigers, bewoners, bezoekers en belangengroepen te vertegenwoordigen en te betrekken in deze debatsessies.

Deze debatbrunch ging door op 29 juni 2014 van 9u tot 12u30 in de Concertstudio. De debatgroep ging tijdens een brunchvergadering aan de slag om hun insteken omtrent het project mee te geven.

De input wordt door de ontwerpers onderzocht en waar mogelijk verwerkt in het voorontwerp van het Masterplan.

Input van de bevolking:

Debatbrunch.pdf

Conclusies

Van de input verkregen of de informatievergadering en de debatbrunch werden algemene conclusies geformuleerd.

Participatietraject_Masterplan-conclusies