1ste Klankbordgroep Stationsproject Kortrijk

De klankbordgroep bestaat uit verschillende afgevaardigden, die de belangengroepen uit de buurt vertegenwoordigen. Op geregelde tijdstippen komen zij samen om informatie en standpunten uit te wisselen.

Deze klankbordgroep is een belangrijk instrument om de mening en voorstellen van belanghebbenden te horen en door te spelen naar de betrokken partijen. De Klankbordgroep kwam een eerste keer samen op 16 december 2014 om het voorontwerp van het eerste deelproject te bespreken.

De leden van de klankbordgroep zijn vertegenwoordigers van de bewoners en ondernemers uit de buurt, onderwijsinstellingen, TreinTrambus, Ouderenadviesraad, Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap, Fietsersbond, Unzio en Voka.