Sportraad

De sportraad is een stedelijke adviesraad die de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie wil bevorderen door de gemeentelijke overheid te adviseren of door eigen voorstellen te formuleren op basis van overleg of onderzoek.

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking en is daarom samengesteld uit afgevaardigden van sportverenigingen, deskundigen op het vlak van sport en niet-georganiseerde sporters, bij voorkeur woonachtig in Kortrijk.

Normen en formulieren ter erkenning en ter subsidiëring van sportverenigingen door de sportraad kun je oproepen via de links onder de rubriek Subsidies.

Een overzicht van aangesloten sportverenigingen vind je in de rubriek Sporten A-Z.

Via GR goedkeuring sportraad.pdf vindt u de goedgekeurde gemeenteraadbeslissing voor de samenstelling van de sportraad.

Het advies van de sportraad voor de meerjarenplanning vindt u op Vergaderverslag november 2013.docx.

De sportraad nam actief deel aan de opmaak van smjp. Deze gegevens kunt u terugvinden op memorandaum.doc en 131106_memoranda_in_smjp_sport.docx.

Statuten stedelijke sportraad  (vs 01/2010)

Huishoudelijk reglement stedelijke sportraad   (vs 01/2010)

 

Samenstelling Sportraad 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werden alle adviesraden opnieuw samengesteld. De stedelijke sportraad werd samengesteld volgens het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid en is representatief voor alle vormen van sportbeoefening: alle erkende verenigingen en ideologische en filosofische strekkingen worden betrokken bij de uitvoering van het sportbeleid. 

De samenstelling van de sportraad werd herbekeken in functie van een toekomstgerichte en dynamische sportraad. Er werd een oproep tot kandidatuurstelling voor de raad van bestuur gelanceerd via de nieuwsbrief voor sportclubs, via mail, via de algemene vergadering van september 2013, via de stadskrant, mondeling, via twitter en facebook.
De samenstelling van de sportraad werd in de Gemeenteraad van 12 mei 2014 goedgekeurd (agendapunt 39 2014_GR_00106) en ziet er als volgt uit:

 

Sportraad leden Raad van Bestuur