Sportraad

De sportraad is een stedelijke adviesraad die de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie wil bevorderen door de gemeentelijke overheid te adviseren of door eigen voorstellen te formuleren op basis van overleg of onderzoek.

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking en is daarom samengesteld uit afgevaardigden van sportverenigingen, deskundigen op het vlak van sport en niet-georganiseerde sporters, bij voorkeur woonachtig in Kortrijk.

Normen en formulieren ter erkenning en ter subsidiëring van sportverenigingen door de sportraad kun je oproepen via de links onder de rubriek Subsidies.

Een overzicht van aangesloten sportverenigingen vind je in de rubriek Sporten A-Z.

 

Samenstelling Sportraad 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werden alle adviesraden opnieuw samengesteld. De stedelijke sportraad werd samengesteld volgens het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid en is representatief voor alle vormen van sportbeoefening: alle erkende verenigingen en ideologische en filosofische strekkingen worden betrokken bij de uitvoering van het sportbeleid. 

De samenstelling van de sportraad werd herbekeken in functie van een toekomstgerichte en dynamische sportraad. Er werd een oproep tot kandidatuurstelling voor de raad van bestuur gelanceerd via de nieuwsbrief voor sportclubs, via mail, via het stadsmagazine, mondeling, via twitter en facebook.

 

Sportraad leden Raad van Bestuur

 

Wouter Allijns wouter.allijns@kortrijk.be 
Koen Verledens koen.verledens@kortrijk.be
Karoline Stock karoline.stock@kortrijk.be 
Axel Guillemeyn secretary@saint-georges.be
Dany Cornelis dany@kortrijkspurs.be
Dave Vanhoutte gvoetbalmarke@gmail.com
Davy Deryckere davy.deryckere@hotmail.com
Diwan Ali Addnaan diwanaliaddnaan@gmail.com
Dominique Deschietere ddeschietere@gmail.com
Evelien Goddaer evelien@ktvkortrijk.be
Gillian Dewulf gillian.dwlf@hotmail.com
Jan Luts jan.luts@saz.be
Karel Cambien  k.cambien@telenet.be
Karine Braems karinebraems@gmail.com
Karl Laverge karl.laverge@gmail.com
Kurt Jonckheere kurtjonckheere@hotmail.com 
Liesbeth Vangheluwe liesbethvangheluwe@hotmail.com
Marc Devlieger devlieger.marc@telenet.be 
Pol Parmentier  pol@parmentier-delecluse.be
Rob Merchie robmerchie@hotmail.com
Stefanie Lateur steetjepeteetje@hotmail.com 
Tim Verhaeghe timv@sylphar.com
Valerie Broeckmans valerie@abmarke.be 
Willy Roets  willyroets@gmail.com