Ondersteuning sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen in vastgelegde omstandigheden genieten van een geldelijke ondersteuning onder andere voor hun werking of voor de organisatie van evenementen. Deze wordt toegekend volgens advies van de stedelijke sportraad, gesteund op het door de Gemeenteraad goedgekeurd reglement.

Als return voor de subsidie nemen verenigingen het logo van de stad op op briefwisseling, website, uitrusting,...

Op de stadsbegroting is jaarlijks een budget ingeschreven voor subsidiƫring. Volgende subsidies werden vastgelegd:

Organisaties van imagoversterkende sportevenementen

Sportverenigingen 

Sportmanifestaties op de openbare weg (wielerwedstrijden en andere)

Subsidie prestaties op hoog niveau individueel atleet