Ondersteuning sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen in vastgelegde omstandigheden genieten van een geldelijke ondersteuning onder andere voor hun werking of voor de organisatie van evenementen. Deze wordt toegekend volgens advies van de stedelijke sportraad, gesteund op het door de Gemeenteraad goedgekeurd reglement.
Als return voor de subsidie nemen verenigingen het logo van de stad op op briefwisseling, website, uitrusting,...

In 2019 werden enkele reglementen herwerkt:
- werkingssubsidie voor sportverenigingen: basissubsidie + subsidie voor sportparticipatie
- ontspanningsverenigingen (honden-, duiven-, vinken- en hengelverenigingen) en sportverenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van een werkingssubsidie voor sportverenigingen, kunnen een subsidie 'sportieve recreatie' ontvangen. 

Op de stadsbegroting is jaarlijks een budget ingeschreven voor subsidiëring. Volgende subsidies werden vastgelegd:

1. Organisaties van imagoversterkende sportevenementen

  • Imagoversterkende evenementen categorie 'buitengewoon' en categorie 1 en 2

2. Sportverenigingen 

3. Sportmanifestaties op de openbare weg (wielerwedstrijden en andere)

4. Individuele sporter