Wat is Konnector

Het gebied tussen Bissegem, Heule en het centrum van Kortrijk is heel dicht bebouwd. Wijken en stedelijke diensten staan er te weinig met elkaar in verbinding. Toch is er in het gebied tussen Wembley en Bissegem nog heel wat open ruimte aanwezig en ligt alles op korte afstand van elkaar. Daar komt nu Konnector: een groenstructuur van 4,4 km lang met een oppervlakte van 40 ha.

Kaart Kortrijk
40ha groen geeft Bissegem adem. Met 4,4 km aan nieuwe fietspaden worden heel wat plekken vlot en veilig bereikbaar.

Vlaamse steun voor Bissegemse projecten

De Vlaamse Regering erkent Konnector als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Naast een eigen investering van ruim 10 miljoen euro komt daar nu 2,1 miljoen euro Vlaamse steun bovenop. Konnector is een ambitieus stadsproject voor het gebied tussen Wembley en Bissegem dat uitgevoerd wordt tussen 2019 en 2025. De projecten voor de N328, stadsgroen Ghellinck en de fiets- en groenverbinding tussen het centrum van Bissegem en de Leie krijgen hiermee een extra duw in de rug. Konnector is de opvolger van eerdere stadsvernieuwingsprojecten zoals K in Kortrijk, Overleie en Kortrijk Weide.

Gevolg van ‘Ruimtepact Kortrijk 2025’

Tijdens de stadsdebatten ‘Kortrijk 2025’ kwam naar voor dat het westelijk deel van de stad zeer dens bebouwd is. Wijken en stedelijke diensten staan te weinig met elkaar in verbinding. Toch is er in het gebied tussen Wembley en Bissegem nog heel wat open ruimte aanwezig en ligt alles op korte afstand van elkaar. Met Konnector wordt deze uitdaging aangepakt door een groenstructuur van 4,4 km lang en een oppervlakte van 40 ha te realiseren. Op deze groenstructuur worden Wembley, stadsgroen Ghellinck en Bissegem als belangrijke stedelijke plekken versterkt. Tussen deze stedelijke hotspots wordt een hoogwaardige fietsinfrastructuur gerealiseerd.

Bissegem zuurstof geven

Door de verkeersdrukte staat de leefbaarheid van Bissegem onder druk.  De verkeerswisselaar A19-R8 kan de doorstroming naar de R8 verbeteren en de verkeersdruk in de kern van Bissegem doen afnemen.  Met de heraanleg van de Driekerkenstraat, de Overzetweg en de nieuwe brug over de Leie ontstaat de mogelijkheid om 1,5 km nieuwe en veilige fietsverbinding te realiseren.  Ter hoogte van de Vrije Aardstraat wordt 1ha groene ruimte aangelegd die de naam ‘Bissegem Plage’ krijgt.