Schoolstraat

schoolstraat

Wat is een schoolstraat

Bij het begin en op het einde van de schooldag sluiten we de straat een half uur af voor gemotoriseerd verkeer. Alleen te voet of met de fiets kan je de straat in.

Waarom een schoolstraat

Een veiligere schoolomgeving. Omdat veel kinderen gelijktijdig aankomen of vertrekken zijn er soms gevaarlijke piekmoment aan de schoolpoort. Vreemd genoeg is het net die verkeerschaos die ouders aanzet om voor de auto te kiezen. De achterbank zien ze als de meest ‘veilige’ optie terwijl dit het probleem nog vergroot. Je krijgt dus een vicieuze cirkel.

vicieuze cirkel schoolstraat

"Veel ouders willen de kinderen zo dicht mogelijk bij de poort afzetten of ophalen waardoor de situaties voor voetgangers en fietsers nog gevaarlijker wordt”

Wat willen we bereiken

Rust aan de schoolpoort. Geen wagens betekent meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De schoolstraat is geen pestmaatregel. De verkeersveiligheid staat altijd centraal. We willen het autogebruik ontmoedigen, maar wel goeie en haalbare alternatieven aanbieden. Eigenlijk vragen we iedereen om stil te staan bij zijn verplaatsingsgedrag.

"Pas als je de rust in de schoolstraat ervaart, besef je hoe absurd de verkeerssituatie voordien was. Eigenlijk is dit een minimale ingreep met gigantisch veel impact” (een ouder van de schoolstraat in Pius X)

Voordelen

  1. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
  2. Meer comfort voor buurtbewoners
  3. Meer contact tussen ouders, kinderen en leerkrachten
  4. Iedereen beweegt iets meer
  5. Minder fijn stof in de directe schoolomgeving
  6. Betere bereikbaarheid voor hulpdiensten
  7. Een veel rustiger sfeer in de schoolomgeving

Hoe ziet een schoolstraat eruit

We sluiten de schoolstraat af met een hek  met daarop een verbodsbord voor auto’s, brom- en motorfietsen. Meestal staat er een begeleider bij het hek, al is dat niet verplicht. Deze begeleider informeert alle weggebruikers en helpt de schoolstraat in goede banen te leiden. Vanzelfsprekend mogen hulp- en nutsdiensten de schoolstraat altijd inrijden.

Wat is de impact voor buurtbewoners

We vragen een kleine inspanning van buurtbewoners. Tijdens de schoolstraat mogen ze wel uitrijden, maar niet inrijden. In ruil krijgen ze wel een rustige straat. Gedaan met fout- of dubbelparkeren of chaos voor de deur!

Vraag een schoolstraat aan

Elke school kan een schoolstraat aanvragen. Maar ook ouderraden kunnen dat doen. Nog interessanter is om dit vooraf te bespreken en samen een aanvraag in te dienen.

Stap 1 - omgevingsonderzoek

De stad onderzoekt of de schoolomgeving geschikt is om een schoolstraat in te richten en of dit een afdoende oplossing zal bieden voor het gesignaleerde probleem.

Stap 2 - plannen maken

Schoolstraatprojecten groeien best vanonderuit. Meestal voelen kinderen, ouders en leerkrachten het best aan wat er moet veranderen. Via een aantal workshops gaan we samen op zoek naar oplossingen.

Stap 3 - experimenteren

De kinderen, ouders en leerkrachten beslissen zelf hoe en wanneer ze de proefperiode organiseren. We raden aan om minstens een tweetal weken proef te draaien.

Stap 4 - evalueren

Na de proefperiode kunnen alle kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners meegeven hoe ze de schoolstraat ervaren hebben. Is de balans overwegend positief dan kan men beslissen om de schoolstraat definitief in te voeren

Kortrijkse infofolder schoolstraten

Kortrijkse schoolstraatprojecten

Vlaamse website schoolstraten