Schoolreglement- conservatorium

Zoals decretaal vastgelegd beschikt ook het Conservatorium over een schoolreglement dat vastgesteld werd door de Gemeenteraad. 

Schoolreglement (pdf)