Wettelijk samenwonen - verklaring

Maak een afspraak

Omschrijving

Wettelijk samenwonen biedt - naast het huwelijk - een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming.

Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk, je kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met jouw moeder, jouw broer, een vriend(in), …

De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Deze verklaring wordt  geregistreerd in het rijksregister.

Voorwaarden

In principe kan iedereen wettelijk samenwonen.

Er zijn echter twee voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

  • Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijke samenwoning kunnen afleggen.

Wat heb je nodig?

  • beide personen moeten fysiek aanwezig zijn 

  • identiteitskaarten van beide personen

  • voor personen met een andere nationaliteit is het mogelijk dat er bijkomende stukken gevraagd worden (bv. een bewijs van burgerlijke staat en geboorteakte) 
Kosten

Het afleggen van een verklaring wettelijk samenwonen is gratis.