Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Groeningebeek'

Via het RUP Groeningebeek kregen volgende elementen een ruimtelijk-planologische vertaling:

  • Ruimtelijke visie en bebouwingsonderzoek voor het woonzorgcentrum ‘De Korenbloem’ en het bijhorende parkgebied met de Groeningebeek;
  • Relatie met omliggende bebouwing en functies van het bouwblok begrensd door de Stasegemsestraat, de Graaf Gwijde van Namenstraat, het Sint-Jansplein en de Pieter de Conincklaan.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is in werking getreden op 10 december 2013. Het bestaat uit deze stukken: