Minder Hinder     Communicatie     Afkoppelen     FAQ

Aquafin en stad Kortrijk slaan de handen in elkaar voor de heraanleg van de Steenstraat, Roeselaarsestraat (deel Heule), Mellestraat (tussen Steenstraat en Sint-Katharinastraat) en Sint-Katharinastraat (ter hoogte van de bebouwing aan het rondpunt Mellestraat).

Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen worden vernieuwd.

Er wordt over het volledige tracé een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afval- en hemelwater apart afgevoerd. Rioolwater zal ook gezuiverd worden. Deze maatregelen komen ons leefmilieu ten goede en zo werken we ook aan propere waterlopen.

Stad Kortrijk stelde studiebureau Cnockaert aan om een ontwerp uit te tekenen. Er wordt ingezet op groen, verkeersplateaus ter hoogte van alle kruisingen, parkeerstroken en fietssuggestiestroken. De ontwerpplannen van de verschillende straten kan je hieronder downloaden als pdf-bestand. 

Grondplan Steenstraat     Grondplan Roeselaarsestraat     Grondplan Mellestraat en Sint-Katharinastraat

De werken worden opgedeeld in vier grote fasen nl.

Fase 1: Steenstraat (vanaf ring R8 t.e.m. tijdelijke parking - Steenstraat 147)

               Start op maandag 30 augustus 2021

Fase 2: Mellestraat en Sint-Katharinastraat

               Start op maandag 31 januari 2022

Fase 3: Steenstraat (vanaf Mellestraat t.e.m. tijdelijke parking -Steenstraat 147)

               Start: dinsdag 2 mei 2023

Fase 4: Roeselaarsestraat

                Start: 8 augustus 2022

Timing en fasering is steeds onder voorbehoud van onvoorziene (weers-)omstandigheden.