Steenstraat - noord

Tussen R8 en Mellestraat

Aquafin en stad Kortrijk slaan de handen in elkaar voor de heraanleg van de Steenstraat, Roeselaarsestraat (deel Heule), Mellestraat (tussen Steenstraat en Sint-Katharinastraat) en Sint-Katharinastraat (ter hoogte van de bebouwing aan het rondpunt Mellestraat). Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen worden vernieuwd.

Er wordt over het volledige tracé een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij wordt het afval- en hemelwater apart afgevoerd. Rioolwater zal ook gezuiverd worden. Deze maatregelen komen ons leefmilieu ten goede en zo werken we ook aan propere waterlopen. Deze rioleringswerken worden opgevolgd door Aquafin.

Aquafin

De presentatie over hoe deze rioleringswerken zullen verlopen en wat er moet gebeuren in verband met afkoppeling van jouw woning kan je downloaden als pdf-bestand. Ondertussen is er iemand van Aquafin bij u langsgekomen om de rioleringswerken en aansluitingen op uw privaat terrein te bespreken.

Download de presentatie van Aquafin

Afkoppelen

Meer informatie over de verplichte werken op uw privaat terrein kan u terugvinden via onderstaande link. Op die pagina vind je ook alle informatie omtrent het aanvragen van de subsidie voor afkoppelingswerken.

https://www.kortrijk.be/producten/scheiding-regen-en-afvalwater

Timing voor de private afkoppelingswerken: De werken op privaat terrein dienen uitgevoerd te zijn tegen ten laatste 1 jaar na oplevering van de werken op openbaar domein.

Studiebureau Cnockaert

Stad Kortrijk stelde studiebureau Cnockaert aan om een ontwerp uit te tekenen voor de wegenis zelf. Er wordt ingezet op groen, verkeersplateaus ter hoogte van alle kruisingen, parkeerstroken en fietssuggestiestroken. Het ontwerp werd toegelicht tijdens de bewonersvergadering op 3 april 2019. De presentatie van de bewonersvergadering kan je downloaden als pdf-bestand.

Download de presentatie van het studiebureau 

Vergroen jouw straat 

Wil je meehelpen aan het vergroenen van jouw straat?  Wil je met een geveltuin een stukje natuur in je straat halen?  Het fleurt niet alleen jouw gevel maar die van de ganse straat op!  De stad Kortrijk maakt het je zo gemakkelijk mogelijk om een geveltuin aan te leggen en geeft je ondersteuning! 

Interesse?  Stuur een mail naar dries.soubry@kortrijk.be met als onderwerp ‘geveltuin’ (samen met jouw adresgegevens).  Wij nemen nadien contact met je op!

Meer info?  Surf naar www.kortrijk.be/geveltuin

Onze top 5-voordelen van groen in de straat

  • Een mooier uitzicht in de straat zorgt voor een positieve stemming.
  • Meer verkoeling tijdens langdurige hitte en bescherming tegen koude.
  • Groen zorgt voor een gezondere lucht en minder fijn stof.
  • Meer biodiversiteit, is meer vlinders.
  • Een hogere waarde van het vastgoed.

Ontwerpen

Grondplan Steenstraat (pdf)

Grondplan Roeselaarsestraat (pdf)

Grondplan Mellestraat en Sint-Katharinastraat (pdf)

Er volgen nog nieuwe bewonersmomenten, onder andere wanneer de ontwerpen definitief zijn en wanneer er een timing en fasering is opgemaakt.

Nutswerken

De voorbereidende werken (= nutswerken) gingen van start op maandag 8 juni 2020 en zijn ondertussen afgerond.

Infomoment start der werken

Aquafin, de stad Kortrijk en de aannemer wensen de fasering, werforganisatie en de minder hinder maatregelen voor de geplande werken graag aan jullie voor te stellen via een online infomoment.

Gezien de huidige COVID-pandemie is het niet mogelijk om deze toelichting fysiek te organiseren en doen we dit via een webinar. Tijdens dit overleg is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Open de uitnodiging

Dit infomoment zal doorgaan op woensdag 5 mei 2021 om 19u30.

Om de webinar te volgen dien je op woensdag 5 mei 2021 om 19u30 de onderstaande link aan te klikken. Hierdoor kom je rechtstreeks in de webinar terecht.

De link naar het webinar volgt later

De presentatie zal na de webinar gepubliceerd worden op deze website zodanig dat je achteraf nog alle info even rustig kan doornemen.

Fasering en timing

Informatie volgt later.

Bewonersbrieven

Bewonersbrief 1

Bewonersbrief 2

Bewonersbrief 3

Bewonersbrief 4

Voorontwerp plan Steenstraat Heule