Wettelijk samenwonen - beëindiging

Maak een afspraak

Omschrijving

Het wettelijk samenwonen wordt automatisch beëindigd als één van de partners trouwt of overlijdt.

Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen ook gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) of alleen (eenzijdig) beëindigen.

Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.

Let op: de overeenkomst wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen. 

Beëindigen van het wettelijk samenwonen

Wie kan het wettelijk samenwonen beëindigen?

  • beide partners samen (in onderlinge overeenstemming)

OF

  • één van de partners (éénzijdige ontbinding)

Wanneer kan je de wettelijke samenwoning ontbinden?

Dit kan na het maken van een afspraak in het stadhuis van Kortrijk. 

Hoe gebeurt de beëindiging?

  • gezamenlijke ontbinding: beide partners melden zich samen persoonlijk aan bij de balie Wettelijke Samenwoning.
  • éénzijdige ontbinding: één van de partners meldt zich persoonlijk aan bij de balie Wettelijke Samenwoning. 

Wat meebrengen? 

  • Bij gezamenlijke ontbinding: beide personen brengen hun identiteitskaart of internationaal paspoort mee.
  • Bij éénzijdige ontbinding: de eigen identiteitskaart + betalingsbewijs aan gerechtsdeurwaarder

Let op! Bij eenzijdige ontbinding wordt de andere partij hiervan binnen de acht dagen op de hoogte gebracht. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen bij een deurwaarder en het bewijs van betaling van deze kosten binnen brengen.

Kosten

De gezamenlijke ontbinding van de verklaring van wettelijk samenwonen is gratis.

Bij éénzijdige ontbinding van wettelijk samenwonen betaal je de kosten van het gerechtsdeurwaarderexploot (dit kan gaan van € 75 tot € 250).