Subsidie voor de internationale werking van niet-professionele culturele verenigingen

Omschrijving

Een culturele vereniging, gelegenheidsorganisatie of individuele kunstenaar die een culturele prestatie in het buitenland levert:

 • op basis van een voorafgaande selectie of een wedstrijd
 • door deelname aan een internationale workshop of een internationaal festival

kan in bepaalde gevallen een subsidie krijgen van de stad Kortrijk. 

Voorwaarden

 • Het betreffend initiatief moet deelnemers uit minstens drie landen omvatten.
 • De activiteit moet zich situeren in de niet-commerciĆ«le sfeer en in de podiumkunsten, beeldende of audiovisuele kunsten, literatuur of erfgoed.
 • De aanvrager moet zijn maatschappelijke zetel, zijn werking of zijn woonplaats in Kortrijk hebben.
 • De prestatie in het buitenland gebeurt:

  - op basis van een voorafgaande selectie of wedstrijd

  - door deelname aan een internationale workshop of een internationaal festival. 

Aanvragen

wie?

Culturele verenigingen, gelegenheidsorganisaties, individuele amateurskunstenaars.

Professionele organisaties die als dusdanig nominaal erkend en gesubsidieerd zijn door de lokale of hogere overheid komen voor deze toelage niet in aanmerking.

wanneer?

minstens 2 maanden voor de activiteithoe?

Een dossier indienen bij het team Evenementen & Verenigingen met daarin volgende gegevens:

 •  de identiteit van de aanvrager
 •  een bondige maar duidelijke omschrijving van de activiteit: tijdstip, plaats, reden van activiteit in het buitenland
 • een begroting: kostenraming, eventuele inkomstenraming

Verder verloop

Het Verenigingsplatform of het Erfgoedplatform brengt over de aanvraag een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en schepenen ten laatste 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Binnen de 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag wordt door het college van burgemeester en schepenen een beslissing terzake genomen.

Bedrag

Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van het Verenigingsplatform of het Erfgoedplatform.

Uitbetaling

De toelage wordt uitbetaald na de indiening van een evaluatieverslag en een afrekening van de activiteit, gestaafd door bewijsstukken door de betrokken organisatie bij het team Evenementen & Verenigingen.

Reglement

download het reglement