Stedelijke verbeteringspremie

Kortrijk neemt het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken voor al haar inwoners. De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter. Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, worden ondersteund met gerichte premies.

De stad verleent vanaf 1 januari 2021 onder bepaalde voorwaarden een stedelijke verbeteringspremie aan eigenaar-bewoners die hun woning op grondgebied Kortrijk verbeteren. Het premiereglement loopt ten einde op 31 december 2025. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer gebeuren. 

Voorwaarden

 • Als inkomensgrens worden dezelfde bedragen gebruikt als voor de Vlaamse renovatiepremie (30%). Het inkomen wordt bepaald op basis van het recentste aanslagbiljet dat ter beschikking is op het moment van de aanvraag. Een inkomen onder onderstaande grensbedragen komen in aanmerking voor aanvragen in 2021:

  • Voor alleenstaanden: 31.870 euro
  • Voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste: 44.620 euro
  • Voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste (PTL): 44.620 € + 3.570 € / bijkomende PTL
  • Voor samenwonenden: 44.620 €.
  • Voor samenwonenden met personen ten laste: 44.620 € + 3.570 €/ PTL
 • U kunt een premie krijgen voor de woning die u zelf bewoont en waarop u een zakelijk recht hebt. Dat wil zeggen dat u volle eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar bent of dat u een recht van bewoning hebt. Het gaat om uw enige woning.
 • De woning waarin geïnvesteerd wordt, is minimum 25 jaar oud, ligt op het grondgebied Kortrijk en wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats.

Aanvragen

 • Vraag de premie aan vóór het uitvoeren van de verbeteringswerken: per mail via renovatie@kortrijk.be of in het stadhuis aan de balie Bouwen Milieu Wonen tijdens de openingsuren door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. 
 • Iedere aanvrager krijgt een afspraak met een medewerker van de stad (renovatiebegeleider) die samen met hem de uit te voeren werken bepaalt.
 • Voor de voorbereiding en uitvoering van de werken kan u beroep doen op de technische en administratieve ondersteuning van een renovatiebegeleider van de stad.
 • De werken moeten uitgevoerd worden in een periode van maximaal 3 jaar na de premieaanvraag.
 • De werken moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van goed vakmanschap. 
 • Enkel werken die een gebrek oplossen komen in aanmerking.
 • De stedelijke verbeteringspremie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.   

Wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • recentste aanslagbiljet 
 • eventueel offertes

Bedrag

 • De premie bedraagt 1/3 van de factuur met een maximum per thema.
 • Werken die voor meer dan 1/3 worden betoelaagd door andere premiereglementen worden niet opgenomen in de premieberekening.
 • Per woning geldt een maximum premie van 2000 euro.