Stedelijke verbeteringspremie

Kortrijk neemt het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken voor al haar inwoners. De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten nog beter. Renovaties die de kwaliteit en de energiezuinigheid van onze woningen bevorderen, worden door de stad ondersteund met gerichte premies.

De stad verleent onder bepaalde voorwaarden een stedelijke verbeteringspremie om eigenaar-bewoners met beperkte middelen te ondersteunen die hun woning op grondgebied Kortrijk willen verbeteren. Het premiereglement loopt ten einde op 31 december 2025. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer gebeuren. 

Voorwaarden

 • De inkomensgrens voor de stedelijke verbeteringspremie is gelijkgesteld aan deze van de laagste inkomenscategorie die gehanteerd wordt voor de Vlaamse Mijn Verbouwpremie. Het inkomen wordt bepaald op basis van het recentste aanslagbiljet dat ter beschikking is op het moment van de aanvraag. De actuele grensbedragen zijn steeds hier terug te vinden.
 • U kunt een premie krijgen voor de woning die u zelf bewoont en waarop u een zakelijk recht hebt. Dat wil zeggen dat u volle eigenaar, vruchtgebruiker of mede-eigenaar bent of dat u een recht van bewoning hebt. 
 • De woning waarin geïnvesteerd wordt, is minimum 15 jaar oud, ligt op het grondgebied Kortrijk en wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats.

Aanvragen

 • Vraag de premie bij voorkeur aan vóór het uitvoeren van de verbeteringswerken: per mail via renovatie@kortrijk.be of in het stadhuis aan de balie Bouwen Milieu Wonen tijdens de openingsuren door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier. 
 • Iedere aanvrager krijgt een afspraak met een medewerker van de stad (renovatiebegeleider) die samen met hem de uit te voeren werken bepaalt.
 • Voor de voorbereiding en uitvoering van de werken kan u beroep doen op de technische en administratieve ondersteuning van een renovatiebegeleider van de stad.
 • De werken moeten uitgevoerd worden in een periode van maximaal 3 jaar na de premieaanvraag.
 • De werken moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van goed vakmanschap. 
 • Per gebouwonderdeel dat wordt aangepakt moet de 2050-renovatienorm behaald worden.

Wat nodig bij aanvraag :

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • recentste aanslagbiljet 
 • eventueel offertes

Bedrag

 • De premie bedraagt 1/3 van de factuur begrensd tot een maximumbedrag van 2000 euro of 4000 euro, afhankelijk van het inkomen.
 • Indien meerdere werken samen worden aangevraagd, kan het maximumbedrag verhoogd worden met 25%.