Wat komt er in het stadsmagazine?

Omschrijving

Het stadsmagazine is een gratis informatieblad dat 11 keer per jaar verschijnt. Het wordt bij elke Kortrijkzaan huis-aan-huis bedeeld en is een initiatief van Stad Kortrijk. Het stadsmagazine wil Kortrijkzanen verbinden, inspireren en informeren.

Het Stadsmagazine bestaat ook in luistervorm. Blinden en slechtzienden, of mensen die liever luisteren dan lezen, kunnen het stadsmagazine beluisteren via Soundcloud en Spotify.

Doel

Het stadsmagazine is slechts een van de vele communicatiekanalen van de stad. Elk kanaal heeft zijn sterktes. Sommige berichten, artikels, thema’s ... passen beter op sociale media. Andere zijn dan weer geschikt voor de website of een nieuwsbrief.

Wat kan wel?

 • Aandacht trekken: we zorgen voor een sterke cover, interessante (tussen)titels, mooie beelden en uitnodigende teksten
 • Verbinden: we betrekken ons doelpubliek zo veel mogelijk. Dat doen we door Kortrijkzanen aan het woord te laten
 • Inspireren: evenementen en projecten belichten we vanuit de beleving van Kortrijkzanen: organisatoren en bezoekers, handelaars en klanten, projectleiders, gebruikers ...
 • Informeren: niets mis met informatie in een magazine, maar we houden het kort: need to know only
 • Sensibiliseren en activeren: we laten ervaringsdeskundigen of experten aan het woord en staven campagnes met infografieken

Wat kan niet?

 • Propaganda: we publiceren geen politieke boodschappen
 • Advertenties: we publiceren geen reclameboodschappen
 • Good news show: we brengen elke verwezenlijking van het stadsbestuur genuanceerd en waar mogelijk belichten we vanuit de beleving van de Kortrijkzanen
 • Nieuws: puur nieuws is voor de pers, website, nieuwsbrieven ...
 • Interactie: in contact gaan met burgers doen we via socials, infomomenten, website ...

 

Criteria

Elke maand bevragen we een brede groep communicatiemedewerkers: stadsdiensten, organisaties, provincie, kabinetten van de burgemeester en de schepenen ... Om te bepalen welke voorstellen al dan niet opgenomen worden, zetten we een aantal criteria op een rijtje.

 • In, over of van Kortrijk: er moet een duidelijke link zijn met Kortrijk
 • Beste Stad van Vlaanderen: er moet een link zijn met het strategisch meerjarenplan met thema's zoals diversiteit, inclusie, ondernemerschap, wonen, armoedebestrijding, mobiliteit, biodiversiteit, sport en cultuur, vernieuwing ...
 • Actueel: er moet een link zijn met de maand van de editie
 • Goed verhaal: er moet een boeiend verhaal aan vasthangen: een klein project zonder budget kan daardoor soms interessanter zijn dan een groot project met veel budget
 • Goede getuigen (*): er moeten boeiende gesprekspartners beschikbaar zijn
 • Toegankelijk: er is geen voorkennis nodig om de artikels te begrijpen en ze spreken een zo groot mogelijk publiek aan
 • Variatie: er komen verschillende thema’s aan bod per editie en we vermijden herhaling van onderwerpen binnen het daaropvolgende jaar
 • Sterke beelden: er moet goed beeldmateriaal (foto of illustratie) beschikbaar zijn of op korte termijn gemaakt kunnen worden

(*) Wie laten we aan het woord?

 • Kortrijkzanen: lokale helden, vrijwilligers, experten, ervaringsdeskundigen ... kortom iedereen met een inspirerend of verbindend verhaal
 • Geen politici (uitzondering: nieuwjaarsboodschap burgemeester en verschuivingen in CBS en GR)