Reistoelating minderjarige

Klik en regel snel

Omschrijving

Als u reist met kinderen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming.

Een ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd en waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde (vb grootouder, jeugdbeweging, sportclub,...)

Voorwaarden

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen. Een reistoelating is echter wel nuttig wanneer het kind niet met één of beide ouders samen reist. Het document "ouderlijke toestemming" kan bij een controle een bijkomend geruststellend element zijn.

In bijna alle gevallen/landen:

 • beschouwt men het identiteits- of reisdocument in handen van het kind al als een uitdrukking van het medeweten en akkoord van de ouders voor de reis.
 • er zullen minder twijfels over de ouderlijke toestemming zijn als de begeleidende volwassene(n) nabije familie is, het kind ouder dan 12 jaar is en de groep met wie het kind reist eenvormig is (vb schoolreizen, jeugdbewegingen).

Meer info:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Aanvragen en afhalen

Wie?

Eén van de ouders (geen stiefouder) of voogd (bewijs van ouderlijke macht meebrengen) of pleegouders kan een reistoelating aanvragen/afhalen.

Hoe?

 • Via het thuisloket
 • Via een afspraak in het stadhuis . Het kind hoeft niet mee te zijn.
  • Je vult het document in en je handtekent ter plaatse in bijzijn van een beambte. De handtekening van de ouder wordt gewettigd door de gemachtigde beambte.
  • Je print het document Reistoelating_minderjarige  thuis af, vult het in en meldt je aan aan het onthaal en meldpunt.
   Let op! Je tekent niet vooraf maar pas in het stadhuis, in het bijzijn van een gemachtigde beambte.

Wat meebrengen in het geval een afspraak in het stadhuis? 

 • je identiteitskaart (eventueel bewijs van ouderlijke macht)
Kosten

Gratis