Premie - Groenbemesters

Omschrijving

Het inzaaien van groenbemesters verbetert de structuur en de de humustoestand van landbouwgrond. Zo wordt erosie, of het afspoelen van de bodem, voorkomen. De stad ondersteunt de landbouwers die een deel van hun areaal inzaaien met groenbemesters.

Voorwaarden 

 De premie voor het inzaaien van groenbemesters kan jaarlijks worden toegekend

  • aan landbouwers met landbouwgronden gelegen op grondgebied Kortrijk
  • waar groenbemesters ingezaaid werden 
  • voor maximum 1/5 van het totale cultuuroppervlak

Aanvraagprocedure

door indienen van

  • de ingevulde aanvraagformulieren deel I en deel II 
  • met bijgevoegd plan of omschrijving van het perceel
  • vóór 31 januari

Reglement

Premiereglement voor het inzaaien van groenbemesters

Kosten

De subsidie bedraagt €24,79 per hectare ingezaaid met groenbemesters.