Overlijden - concessie verlengen

Maak een afspraak

Omschrijving

De verlenging van een concessie vraag je aan bij de balie Overlijdens. Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessietermijn wordt de concessiehouder (de persoon die de concessie betaalt en beheert) op de hoogte gebracht van het verstrijken. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke mededeling aan het graf en een schriftelijke mededeling aan de ingang van de begraafplaats.

Voorwaarden

Wie kan de verlenging aanvragen?

  • de langstlevende echtgenoot
  • een familielid
  • een derde
Kosten

De verlenging van de concessie is afhankelijk van het type concessie.

  • concessie van 30 jaar: verlenging met schijven van tien jaar (kostprijs 352,18 €)
  • concessie van 50 jaar: verlenging met schijven van tien jaar (kostprijs 352,18 €)
  • eeuwigdurende concessie: kosteloze en onbeperkte verlenging met schijven van 50 jaar

retributiereglementen

Wat moet je meenemen?
  • de familienaam van de personen die in het graf begraven liggen
  • indien mogelijk het referentienummer van het graf