Overlijden - concessie aanvragen

Maak een afspraak

Omschrijving

Er zijn twee keuzemogelijkheden om jouw nabestaanden een laatste rustplaats te bezorgen: ofwel ‘koop' je een stuk grond (geconcedeerde grond of concessie) ofwel opteer je voor niet-geconcedeerde grond. De volgende informatie is van toepassing op de begraafplaatsen van Kortrijk en deelgemeentes. De regelgeving rond concessies van andere gemeentes kan hiervan afwijken.

Wat is een concessie?

Een concessie is een toelating om tegen betaling een bepaald stuk grond van een begraafplaats voor een bepaalde duur te gebruiken. Dit laat je toe om het stoffelijk overschot of een asurn voor een bepaalde tijd op een specifieke plaats te behouden.

Je bent als inwoner van Kortrijk niet verplicht om een concessie te nemen (zie verder bij ‘wat als ik geen concessie neem?')

Wil je als niet-inwoner in Kortrijk begraven worden, dan ben je echter wel verplicht om een concessie te kopen en dit aan een verhoogd tarief. (+100%)

Welke soorten concessies zijn er?

Zie rubriek 'kosten'

Hoe kan ik een concessie verlengen?

De verlenging van een concessie vraag je aan bij de balie Overlijden in het stadhuis. 

Minstens één jaar voor het verstrijken van de concessietermijn wordt de concessiehouder (de persoon die de concessie betaalt en beheert) op de hoogte gebracht van het verstrijken.

Dit gebeurt door middel van een schriftelijke mededeling aan het graf en een schriftelijke mededeling aan de ingang van de begraafplaats.

De verlenging van de concessie is afhankelijk van het type concessie.

Wat als ik geen concessie neem?

Als je geen concessie neemt, dan blijft het graf, de urne of het gedenkplaatje 18 jaar gratis bestaan (30 jaar als het gaat om een kind jonger dan 11 jaar, op voorwaarde dat het kind op een kinderpark ligt).

Het betreft hier dan wel een individueel graf.

Na het verstrijken van 18 jaar kan deze termijn niet verlengd worden. Indien je een graf wenst te behouden, kan er enkel worden overgegaan tot een ontgraving en herbegraving naar een concessie. De kosten van het opgraven, de kist, de herbegraving, ... kunnen echter hoog oplopen.

Aanvragen

Wie kan een concessie aanvragen?

De langstlevende echtgenoot, een familielid of een derde kan bij de balie burgerlijke stand van het stadhuis een concessie aanvragen.

Je kan ook op voorhand een concessie voor jezelf aanvragen.

Let hierbij echter op: de termijn van de concessie begint te lopen vanaf de goedkeuring van de aanvraag en niet vanaf het overlijden. 

Kosten

Er zijn verschillende soorten concessies:

 • een concessie van 30 jaar voor 1 persoon: € 556,34
 • een concessie van 30 jaar voor 2 personen: € 734,99
 • een concessie van 30 jaar voor 3 personen: € 1.112,69
 • een concessie van 50 jaar voor 1 persoon: € 1.868,09
 • een concessie van 50 jaar voor 2 personen: € 2.490,78
 • een concessie van 50 jaar voor 3 personen: € 3.736,18
 • de (vroegere) eeuwigdurende concessie kan je niet meer aanvragen. 

De verlenging van de concessie is afhankelijk van het type concessie:

 • concessie van 30 jaar: verlenging met schijven van tien jaar (€ 352,18)
 • concessie van 50 jaar: verlenging met schijven van tien jaar (€ 352,18)
 • eeuwigdurende concessie: kosteloze en onbeperkte verlenging met schijven van 50 jaar

retibutiereglementen

Wat moet je meenemen?

Veelal komt de begrafenisondernemer langs voor een aanvraag van een concessie. Kom je echter persoonlijk langs dan breng je het volgende mee:

 • je identiteitskaart