Overlijden - begrafenisvergoeding oudstrijders

Maak een afspraak

Omschrijving

Stad Kortrijk keert een begrafenisvergoeding uit bij het overlijden van oudstrijders of gelijkgestelden (verzetsleden, politiek gevangenen, ...) die gedomicilieerd zijn in Kortrijk.

Voorwaarden

Wie heeft recht op deze vergoeding?

De weduwe van de overledene of de rechthebbende die het bewijs kan leveren van de betaling van de begrafenis en van de lijkwagen.

Aanvragen

Wie doet de aanvraag?

De weduwe van de overledene of de rechthebbende.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

Je meldt je aan bij dienst Burgerzaken, team Burgerlijke Stand, balie Overlijden

Wat moet je meenemen?
  • het ingevuld aanvraagformulier voor tegemoetkoming
  • afschrift van het betalingsbewijs van de begrafenis en van de lijkwagen, op naam van de aanvrager
  • afschrift van een legitimatiebewijs statuut van de Nationale Erkentelijkheid (de lidkaart van de Nationale Oudstrijdersbond is niet geldig)
  • rekeningnummer waarop het bedrag mag gestort worden