Nieuwkomer in België

Ben je nog nooit in België ingeschreven en kom je in Kortrijk wonen? Maak dan zo snel mogelijk je verblijfsdocumenten in orde. Dat kan op afspraak bij het team Andere Nationaliteiten.

Afspraak EU-burger

Afspraak niet-EU burger

Voorwaarden

Tijdens een infomoment bekijkt een medewerker jouw situatie. De medewerker maakt een correcte inschatting van de procedure die je moet volgen. Dit infomoment is bedoeld voor personen die nieuw zijn in België of een procedure gezinshereniging willen opstarten.

De effectieve opstart van de procedure gebeurt bij een volgende afspraak.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • geldig identiteitsbewijs 
  • andere belangrijke stukken (bv. geboorteakte, bewijs burgerlijke staat ...)
  • 2 recente pasfoto's