Legalisatie van een handtekening

Maak een afspraak

 

Omschrijving

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening aan de eigenaar toebehoort. Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Een handtekening kan niet gewettigd worden als die:

  • Op een blanco vel papier staat.
  • Onder een tekst staat die niet verstaanbaar is. 
  • Op een document staat dat kan gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Aanvragen

Wie?

Wil je jouw eigen handtekening laten legaliseren? Dan moet je je persoonlijk aanmelden bij de onthaalbalie van het stadhuis. Een handtekening bij volmacht laten legaliseren kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen IDkaart, ook de IDkaart meebrengen van de inwoner wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.

Bij twijfel over de authenticiteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend.

Wanneer?

Dit kan enkel op afspraak.

Hoe?

Plaats jouw handtekening in het bijzijn van de gemachtigde beambte. Is de handtekening al geplaatst op het document? Dan kan gevraagd worden om je handtekening opnieuw te plaatsen.

Wat meebrengen?

  • Jouw identiteitskaart.
  • Het te wettigen document.
  • Bij volmacht: de IDkaart van diegene die langskomt + de IDkaart van wie de handtekening gewettigd moet worden.
Kosten

Het wettigen van een handtekening is gratis.