Internationaal (meertalig) uittreksel / akte

Omschrijving

Een internationaal uittreksel is een verkorte vorm van de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte opgesteld volgens internationale overeenkomsten en in meerdere talen.

Aanvragen

Wie?

De betrokkenen zelf.

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf:

  1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
  2. openbare overheden
  3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders- grootouders)
  6. erfgenamen
  7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een echtscheidingsakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien geen volmacht kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Hoe?

Bij aanvraag via het thuisloket wordt het uittreksel digitaal bezorgd.

Verantwoordelijke dienst

Leiestraat 21
8500
Kortrijk
1777
Nu gesloten
09:00 - 12:30 Enkel op afspraak
Alles weergeven