Huwelijk - Einde van het huwelijk

Omschrijving 

Een echtscheiding of het overlijden van één van de echtgenoten maakt een einde aan het huwelijk. 

Wat is echtscheiding?

Een echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk via een juridische procedure. De procedure wordt via een verzoekschrift aan de rechtbank opgestart.

Er zijn verschillende vormen van echtscheiding:

  • De meest voorkomende zijn de echtscheiding door onderlinge toestemming en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.
  • Daarnaast bestaat eveneens scheiding van tafel en bed, alsook feitelijke scheiding.
    • Scheiding van tafel en bed is een soort van beperkte scheiding. De huwelijksband wordt niet ontbonden, enkel de plicht tot samenwonen.
    • Bij feitelijke scheiding gaan de echtgenoten apart wonen, zonder juridische maatregelen te treffen, en blijven de juridische gevolgen van het huwelijk bijgevolg ook bestaan.

Wanneer de echtscheiding uitgesproken is én het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het naar de burgerlijke stand gestuurd van de plaats waar je in het huwelijk trad om vervolgens overgeschreven te worden in hun aanvullend of bijzonder register. De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving in het registers van de burgerlijke stand.

Wanneer je echter in het buitenland gehuwd bent én in België voor de rechtbank uit de echt gescheiden bent, wordt het uitgesproken vonnis naar de burgerlijke stand in Brussel verstuurd en vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand te Brussel.

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken echtscheidingsvonnis van de rechtbank, het aanbrengen van een randmelding naast de huwelijksakte, het verwittigen van de gemeente waar betrokkene woont, alsook het verwittigen van de betrokken partijen zelf.

Voor meer informatie over echtscheidingen richt je je best tot een advocaat, een juridisch raadgever of de rechtbank.