Huwelijk - aangifte

 

Maak een afspraak

Omschrijving

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen (de zogenaamde ‘ondertrouw').
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.
Opgelet: deze akte van aangifte is nog geen huwelijksakte.

Voorwaarden

Aan het recht om te trouwen zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • In principe moet je meerderjarig zijn (zie ook onderaan 'rubriek Meer info').
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden) vooraleer je een nieuw huwelijk kan sluiten.

Aanvragen

Wie doet de aanvraag?

 • De toekomstige echtgenoot of echtgenote of beiden samen.
 • Gebeurt de aangifte door één van beiden dan is een gelegaliseerde volmacht van de andere aanstaande echtgeno(o)t(e) noodzakelijk.

Wanneer kan je aangifte doen van je huwelijk?

 • De huwelijksaangifte kan ten vroegste 6 maanden en moet minimum 15 dagen vóór de huwelijksdatum gebeuren.

Hoe doe je aangifte?

 • Je geeft het huwelijk aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jij of jouw aanstaande ingeschreven staat in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 
 • Verblijven jij en jouw aanstaande (van wie minstens één Belg is) in het buitenland en sta je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je aangifte doen bij de burgerlijke stand van:
  • de gemeente waar jij of jouw aanstaande laatst ingeschreven waren
  • de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad (kleinkind, kind, ouder of grootouder) ingeschreven is
  • de geboorteplaats van jezelf of jouw aanstaande
  • Brussel (als geen van de vorige van toepassing is)

Wat meebrengen?

 • Identiteitsbewijs
 • Belg, woonachtig en geboren in België: de dienst huwelijken vraagt zelf de nodige documenten op
 • Eventueel documenten afgeleverd in het buitenland

Voor huwelijken met personen van een andere nationaliteit kan je best eens langskomen om te zien welke documenten je nodig hebt.

Kosten

Vindt jouw huwelijk plaats in de trouwzaal van het historisch stadhuis tijdens de vastgestelde dagen en uren dan betaal je € 30.
Deze momenten zijn:

 • woensdagvoormiddag tussen 10u00 uur en 11u45 
 • vrijdagnamiddag tussen 14u30 uur en 16u30
 • zaterdagvoormiddag tussen 10u00 en 11u40 uur

Gaat jouw huwelijk door op een ander tijdstip dan betaal je € 100 extra retributie. De totale prijs voor het huwelijk is in dit geval € 130.

Op volgende dagen in de maanden april tot en met september vinden  de huwelijken plaats in openlucht aan de verlaagde Leieboorden (kant Broelkaai) tussen 13 en 16u:

 • vrijdag 29/4/ 2022

 • vrijdag 27/5/ 2022

 • vrijdag 17/6/ 2022

 • vrijdag 29/7/2022

 • vrijdag 26/8/ 2022

 • vrijdag 30/9/ 2022

De kostprijs van een buitenhuwelijk bedraagt €130.

Er vinden geen huwelijken plaats op zaterdagnamiddag, zondagen en feestdagen.

De betaling kan enkel met de bankkaart.