Huwelijk - aangifte

Maak een afspraak

Omschrijving

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen (de zogenaamde ‘ondertrouw'). De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Opgelet: deze akte van aangifte is nog geen huwelijksakte.

Voorwaarden

Aan het recht om te trouwen zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • In principe moet je meerderjarig zijn (zie ook onderaan 'rubriek Meer info').
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn (door echtscheiding of overlijden) vooraleer je een nieuw huwelijk kan sluiten.

Aanvragen

Wie doet de aanvraag?

 • De toekomstige echtgeno(o)t(e) of beiden samen.
 • Gebeurt de aangifte door één van beiden, dan is een gelegaliseerde volmacht van de andere aanstaande echtgeno(o)t(e) noodzakelijk.

Wanneer kan je aangifte doen van je huwelijk?

 • De huwelijksaangifte kan ten vroegste 6 maanden en moet minimum 15 dagen vóór de huwelijksdatum gebeuren.

Hoe doe je aangifte?

 • Je geeft het huwelijk aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jij of jouw aanstaande ingeschreven staat in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 
 • Verblijven jij en jouw aanstaande (van wie minstens één Belg is) in het buitenland en sta je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente? Dan kan je aangifte doen bij de burgerlijke stand van:
  • de gemeente waar jij of jouw aanstaande laatst ingeschreven waren
  • de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad (kleinkind, kind, ouder of grootouder) ingeschreven is
  • de geboorteplaats van jezelf of jouw aanstaande
  • Brussel (als geen van de vorige van toepassing is)

Wat meebrengen?

 • Identiteitsbewijs
 • Eventueel documenten afgeleverd in het buitenland
  • Voor huwelijken met personen geboren in het buitenland en/of van een andere nationaliteit kan je best op voorhand eens langskomen om te zien welke documenten je nodig hebt. Maak steeds vooraf een afspraak.
  • Voor huwelijken met personen die in het buitenland verblijven (of zeer recent in België verblijven) kan je best op voorhand eens langskomen om te zien welke documenten je nodig hebt. Maak steeds vooraf een afspraak.
Kosten

Vindt jouw huwelijk plaats in de trouwzaal van het historisch stadhuis tijdens de vastgestelde dagen en uren? Dan betaal je € 41,85.
Deze momenten zijn:

 • woensdagvoormiddag tussen 10u00 en 11u45 
 • vrijdagnamiddag tussen 14u30 en 16u30
 • zaterdagvoormiddag tussen 10u00 en 11u40

Gaat jouw huwelijk door op een ander tijdstip? Dan betaal je € 137,81 extra retributie. De totale prijs voor het huwelijk is dan € 179,66.

Er vinden geen huwelijken plaats op zaterdagnamiddag, zondagen en feestdagen.

Een plechtigheid duurt maximum 20 minuten.

Betalen kan enkel met de bankkaart.

Buitenhuwelijken mei - september 2024

Op volgende dagen in de maanden mei tot en met september 2024 vinden de huwelijken plaats in openlucht aan de verlaagde Leieboorden (kant Broelkaai) tussen 14u en 16u30:

 • vrijdag 31/05/2024
 • vrijdag 28/06/2024
 • vrijdag 19/07/2024
 • vrijdag 30/08/2024
 • vrijdag 27/09/2024

De kostprijs van een buitenhuwelijk bedraagt € 154,14.

Meer info buitenhuwelijk

retributiereglementen