Frans pensioen (CRAM-formulier) en Duits pensioen

Maak een afspraak

Omschrijving

Personen die ooit in Frankrijk of Duitsland hebben gewerkt en hierdoor recht hebben op een pensioenuitkering, moeten regelmatig een document invullen als bewijs dat men nog in leven is. Dit geldt ook voor de overlevende echtgenoot/echtgenote.

Een aantal gegevens moeten ingevuld worden en bevestigd worden door het stadsbestuur. Hiervoor plaatst de ambtenaar een handtekening, stadsstempel en datumstempel.

Aanvragen

Wie?

De persoon zelf of de overlevende echtgenoot/echtgenote.

Een derde mits voorlegging van de identiteitskaart van de betrokkene.

Wanneer?

Bij ontvangst van het formulier maak je eerst een afspraak en kom je langs in het stadhuis.

Wat meebrengen?

Het formulier en de identiteitskaart

Afhaling

Wanneer?

Het formulier wordt onmiddellijk ingevuld en terug meegegeven.

Kosten

Deze dienst is gratis.