Frans pensioen (CRAM-formulier) en Duits pensioen

Omschrijving

Personen die ooit in Frankrijk of Duitsland hebben gewerkt en hierdoor recht hebben op een pensioenuitkering, moeten regelmatig een document invullen als bewijs dat men nog in leven is. Dit geldt ook voor de overlevende echtgenoot/echtgenote.

Een aantal gegevens moeten ingevuld worden en bevestigd worden door het stadsbestuur. Hiervoor plaatst de ambtenaar een handtekening, stadsstempel en datumstempel.

Aanvragen

Wie?

De persoon zelf of de overlevende echtgenoot/echtgenote.
Een derde mits voorlegging van de identiteitskaart van de betrokkene.

Wanneer?

Bij ontvangst van het formulier kom je langs bij de onthaalbalie in het stadhuis of bij een infopunt in een deelgemeente.

Bekijk de openingsuren van de onthaalbalie in het stadhuis

Bekijk de openingsuren van de infopunten in de deelgemeenten

Wat meebrengen?

Het formulier en de identiteitskaart

Afhaling

Wanneer?

Het formulier wordt onmiddellijk ingevuld en terug meegegeven.

Kosten

Deze dienst is gratis.