Erkenning sportvereniging

Omschrijving

Het gemeentebestuur erkent na advies van de stedelijke sportraad sportverenigingen waardoor die verenigingen "gratis" gebruik kunnen maken van sportinfrastructuur en in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen van subsidies.

Voorwaarden 

 • Het bestuur bestaat uit minimum 3 leden die op een verschillend adres wonen. Tenminste 1 bestuurslid is woonachtig in Groot-Kortirjk.
 • De vereniging heeft haar zetel of lokaal op het grondgebied van Groot-Kortrijk.
 • De vereniging is aangesloten bij een door de Vlaamse Regering erkende sportfederatie en/of bij een sportorganisatie aangesloten bij het B.O.I.C.
 • De vereniging is opgericht op particulier initiatief, zonder commerciële en/of beroepsdoeleinden of winstoogmerk.
 • De vereniging moet een regelmatige en actieve sportbeoefening van haar leden kunnen aantonen, d.w.z. ten minste één sportactiviteit per week (uitgezonderd vakantie-en rustperioden).
 • Minstens de helft van de wekelijkse sportieve activiteiten moet plaatsvinden  op het grondgebied van de stad.
 • De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Zo kan elk lid worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 
 • Tenminste 50% van de leden is woonachtig in Groot-Kortrijk.
 • De sportvereniging moet minstens 10 aangesloten leden hebben.

Aanvragen 

Wie?

Elke vereniging die wil erkend worden.

Wanneer?

Je kan de aanvraag tot erkenning het ganse jaar indienen.
In functie van termijnreservaties (tegen 1 april in te dienen), dienen sportclubs jaarlijks de erkenning in tegen medio maart.

Hoe?

Aanvraagformulier Erkenning

Verder verloop

 • De aanvraag wordt voorgelegd aan de stedelijke sportraad.
 • De stedelijke sportraad beslist of de vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden en keurt het dossier in dat geval goed.

Gratis gebruik van stedelijke sportinfrastructuur

Enkel erkende sportverenigingen/sportorganisaties kunnen 'gratis' gebruik maken van stedelijke sportinfrastructuur en/of infrastructuur in het kader van gebruiksovereenkomsten en raamcontracten tussen de stad en diverse scholen.

Reglement voor erkenning 

Reglement Erkenning 

Verenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor 'erkenning' kunnen opgenomen worden en laten zich 'aansluiten'

Reglement Aansluiten

Aanvraagformulier Aansluiten