Buitenlands huwelijk

Maak een afspraak

Omschrijving

Belgen of niet-Belgen die gehuwd zijn in het buitenland kunnen hun huwelijk registreren bij de woonplaats door het indienen van een geldige huwelijksakte.

Huwelijken tussen niet-Europeanen worden soms ter onderzoek overgemaakt aan het Parket van Brugge. Pas na het ontvangen van een gunstig advies kan het buitenlands huwelijk erkend worden en de burgerlijke staat aangepast worden in het Rijksregister.

Voorwaarden

Huwelijksakten uit het buitenland moeten aan een aantal voorwaarden (vorm, geldigheid, legalisatie,…) voldoen.

Gezien de complexiteit van de materie kom je best, na het maken van een afspraak, langs aan de balie van de Burgerlijke Stand, team Burgerzaken.

Wat moet er gebeuren met buitenlandse documenten - legalisatie en apostille?

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

  • Procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens, en in die volgorde, gelegaliseerd worden door: het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het land van herkomst en de bevoegde Belgische ambassade.
  • Procedure apostille: deze verschilt van land tot land, je informeert je  hierover best bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over legalisaties en apostilles

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsbewijzen/paspoorten van beide partners
  • Recent, volledig afschrift van de huwelijksakte, voorzien van de nodige legalisaties en vertaling door Belgisch beëdigd vertaler. 
Extra informatie

Als één van beide partners de Belgische nationaliteit bezit kan de huwelijksakte, na erkenning, overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe laat je je huwelijk overschrijven?

Als Belg kan je de huwelijksakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats. Dit heeft als grote voordeel dat je in de toekomst bij je woonplaats terecht kan om afschriften te krijgen. Je kan ook een trouwboekje vragen (20€).

Voorwaarden

De ingediende akten moeten recente, volledige afschriften zijn voorzien van de nodige legalisaties en vertaling van een Belgisch beëdigd vertaler.