Afschrift echtscheidingsakte

Klik en regel snel

Omschrijving

Een afschrift van een echtscheidingsakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, datum van het vonnis en echtscheiding.

Aanvragen

Wie?

De betrokkenen zelf.

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf:

 1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
 2. openbare overheden
 3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 4. de wettelijk vertegenwoordiger
 5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders- grootouders)
 6. erfgenamen
 7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een echtscheidingsakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien geen volmacht kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Wanneer?

Hoe?

 • het uittreksel kan je via het thuisloket, persoonlijk of per brief, fax, mail aanvragen.
  Uittreksels van vóór 1921 vraag je aan bij het stadsarchief.

Wat meebrengen?

 • jouw identiteitskaart
  Of een volmacht en kopie van de identiteitskaart van één van de betrokkenen indien je de akte vraagt in naam van een derde

Afhaling

Wanneer?

 • bij aanvraag via het E-loket met je elektronische identiteitskaart, wordt het afschrift digitaal bezorgd.
 • bij aanvragen per brief, fax of mail of wanneer je een aanvraag via het e-loket zonder e-ID opstuurt, wordt het uittreksel naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene gestuurd.
 • het uittreksel wordt onmiddellijk meegegeven als je langskomt in het stadhuis.
Kosten

Deze dienst is gratis